[ lokalne akcije ]

 Prijepolje
Kancelarija vas poziva u Kuću zabluda
"Kuća zabluda je tamnica,ludnica i sudnica naših života.Kao angažovana predstava upozorava,ukazuje da su i u Kući zabluda snovi dobrodošli." Autor:Meša Šendelj Žak

Opširnije: Kuća zabluda

 Kruševac
NVO Edukativni centar Kruševac i Opštinski učenički parlament Kruševac pozivaju omladinske nevladine organizacije iz Srbije i regiona da se predstave na NVO sajmu «HAPPY HILL!»Sajam nevladinh organizacija, je prilika da vaša organizacija predstavi svoj program i aktivnosti, ali i da se međusobno upoznate i ostvarite saradnju sa drugim organizacijama.

Opširnije: HAPPY HILL! 08

 Pančevo
Opstina Pancevo zakljucila je konkurs za finansiranje projekta za realizaciju Strategije brige o mladima Panceva za 2008. godinu. Ovaj Konkurs predstavlja prvi ove vrste na lokalnom nivou u Srbiji od donosenja lokalne, ali i nacionalne strategije za mlade. Ovom prilikom Opstina Pancevo je sa 4.000.000 dinara podzala 37 projekata mladih i za mlade od 58 pristiglih na Konkurs.

Opširnije: Zakljucen Konkurs za mlade

 Bečej
Komisija za implementaciju LPA za decu i strategije unapredjenja usluga socijalne zastite iopstine Becej je raspisala Konkurs za sufinansiranje predloga projekata iz budzeta opstine Becej.
Za programe implementacije programa predvidjena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.740.000,00 dinara.

Opširnije: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE BEČEJ

 Prijepolje
Ovim putem, Kancelarija za mlade u Prijepolju, poziva sve nevladine organizacije koje se bave mladima,formalne i neformalne grupe mladih  na KONKURS povodom formiranja Saveta za mlade,Kancelarije za mlade Prijepolje.
Pozivamo Vas, da učestvujete na konkursu za uključivanje u rad Saveta za mlade, predloživši jednog delegata koji će Vas predstavljati u Savetu i time značajno doprineti radu ovog tela jako bitnog za rad Kancelarije za mlade.

Opširnije: Konkurs za SAVET Kluba mladih u okviru Kancelarije za mlade