Home [konkursi] Konkurs za poziciju Grafički dizajner i Video montažer – OSSI (Organizacija Srpskih...

Konkurs za poziciju Grafički dizajner i Video montažer – OSSI (Organizacija Srpskih Studenata u Inostranstvu)

255
0

Opis pozicije:

Kao Grafički dizajner i Video montažer za OSSI, tvoja kreativnost će biti ključna u stvaranju vizualnog identiteta i promociji aktivnosti organizacije. Ova pozicija obuhvata kreiranje grafičkih materijala, vizuelnog sadržaja za društvene mreže, kao i montažu videa koji će širiti svest i angažovati studente. Konkretno, tvoje odgovornosti uključuju:

Grafički dizajn:

Razvoj vizualnog identiteta:

 • Kreiranje logotipa, banera, flajera i drugih materijala koji predstavljaju OSSI.
 • Razvijanje doslednog stila i estetike koji odražava vrednosti organizacije.

Dizajn promotivnih materijala:

 • Kreiranje materijala za promociju događanja, projekata i kampanja.
 • Razvoj grafika za digitalne i štampane medije.

Društvene mreže:

 • Kreiranje vizualnog sadržaja za društvene mreže kako bi se održala prisutnost OSSI.
 • Spretno korišćenje grafika i dizajna kako bi se povećala vidljivost na online platformama.

Video montaža:

 • Montaža video materijala:
  • Montaža video sadržaja za promociju događanja, intervjue, izveštaje i druge materijale.
  • Kreativna upotreba vizualnih efekata i zvuka kako bi se stvorila atraktivna i informativna video produkcija.
 • Animacija:
  • Kreiranje animacija ili motion grafika koji doprinose dinamičnosti video sadržaja.
  • Spretno korišćenje animacija kako bi se unapredila komunikacija i angažovanje publike.

Kvalifikacije:

 • Student relevantne oblasti poput grafičkog dizajna, medijskih studija ili srodne discipline.
 • Napredno poznavanje alata za grafički dizajn (Adobe Photoshop, Illustrator) i video montažu (Adobe Premiere, Final Cut Pro).
 • Portfolio koji pokazuje prethodno iskustvo u grafičkom dizajnu i video produkciji.
 • Kreativnost i sposobnost donošenja vizualnih koncepata u skladu s brendom OSSI.
 • Razumevanje trendova u dizajnu i video produkciji, posebno u kontekstu studentskih organizacija.
 • Komunikacione veštine i sposobnost saradnje s drugim sektorima unutar organizacije.

Sposobnost brze reakcije na zahteve za dizajniranje materijala u okviru vremenskih rokova.

Prijave: CV, motivaciono pismo kao i potvrdu da si student šaljite na mejl bojana.hrossi@gmail.com .