Na osnovu Odluke o učeničkim i studentskim stipendijama („Službeni list grada Beograda”, broj 23/13) i Zaključaka gradonačelnika broj 6-2678/13-G
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, Beograd, Kraljice Marije 1 objavljuje KONKURS ZA DODELU 156 STIPENDIJA UČENICIMA SA INVALIDITETOM SREDNjIH ŠKOLA I STUDENTIMA SA INVALIDITETOM VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BEOGRADU ZA 2013. GODINU

Opširnije: Konkurs za dodelu 156 stipendija učenicima sa invalditetom srednjih škola i studentima sa...

Nemаčki Bundestag u sаrаdnji sа tri univerzitetа iz Berlina nudi stipendije visoko-kvаlifikovаnim i politički zаinteresovаnim mlаdim osobаmа iz zemаljа istočne i jugoistočne Evrope.

Opširnije: Stipendije visoko-kvаlifikovаnim i politički zаinteresovаnim mlаdim osobаmа iz zemаljа istočne i...

Kompanija Tigar Tyres, filijala Michelin Grupe i Francuski institut u Srbiji oglašavaju konkurs za podnošenje prijava za stipendiju u trajanju od 10 do 12 meseci koja omogućava finansiranje studija u Francuskoj, na nivou master 2 počevši od septembra 2013, a namenjena je studentima koji žele posle studija da se zaposle u grupi Michelin.

Opširnije: KONKURS ZA DODELU STIPENDIJE ZA STUDIJE U FRANCUSKOJ KOJU DODELJUJU TIGAR TYRES, FILIJALA...

Fond za mlade talente, koji radi pod okriljem Ministarstva omladine i sporta, sa zadovoljstvom saopštava da je danas, 3. aprila 2013. godine, raspisao Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2012. godine.

Opširnije: Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima

Uslovi su da imate završen fakultet, dobro znanje nemačkog jezika i da imate manje od 30 godina.
Stipendistima su pokriveni troškovi stanovanja, osiguranje i putni troškovi, dok mesečna stipendija iznosi 450 eura.
Tokom pet meseci stipendisti će imati priliku da rade u jednom od najvećih evropskih parlamenata i da se usavršavaju na berlinskom Frei univerzitetu.

Opširnije: Stipendije nemačkog Bundestaga za studente iz Srbije!

U želji da pomogne saradnju između Srbije i Singapura, kao i da podstakne mobilnost srpskih studenata, član predsedništva organizacije srpskih studenata u inostranstvu – OSSI, profesor doktor Draško Vidović je objavio konkurs za dodelu stipendija studentima doktorskih studija iz hemije.
Stipendija na Nanyang Technological University će pokrivati troškove školarine, mesečni čeparac, ali će pružiti i priliku dobitnicima iste da sarađuju sa međunarodnim timom vrhunskih hemičara.

Opširnije: Stipendije za doktorske studije iz hemije u Singapuru