Svetska banka poziva sve zainteresirane mlade ljude da učestvuju u godišnjem takmičenju Svetske banke u pisanju sastava (eseja) i da tako razmene svoja iskustva i ideje o borbi protiv korupcije. Najbolji sastav koji opisuju načine na koji korupcija utiče na mlade i kako se boriti protiv nje biće nagrađeni sa 5,000 USD odnosno 1,000 USD.

Proces dostavljanja radova je u potpunosti zasnovan na Internetu, i svi zainteresirani mogu naći odgovarajuće linkove i informacije preko Internet stranice Svetske banke: www.essaycompetition.org

Opširnije: Svetska banka - Konkurs za pisanje eseja