Home Biografija - CV

Biografija - CV

Biografija – CV je hronološki opis Vaših akademskih, vanakademskih i poslovnih dostignuća.

Sastavljanje CV-a jako je važan korak u prijavi za obrazovni program ili u potrazi za poslom. Cilj biografije je izbornoj komisiji/poslodavcu detaljno predstaviti Vaše kvalifikacije, veštine i sposobnosti i time ih podstakne da Vas pozovu na intervju.

Osim ličnih informacija (imena, prezimena, kontakata), CV sadrži informacije o:

 • formalnom i dodatnom obrazovanju,
 • radnom iskustvu (ako ga imate i ako je relevantno za Vašu prijavu),
 • poznavanju jezika i računarskih aplikacija,
 • primljenim nagradama i priznanjima,
 • ličnim publikacijama,
 • radu u zajednici,
 • dosadašnjim primljenim stipendijama,
 • ostalim relevantnim iskustvima i dostignućima.

Uobičajena dužina teksta za CV je:

 • 1-3 stranice za preddiplomske i diplomske studije,
 • 2-5 stranica za doktorske studije,
 • 5 ili više stranica za istraživački rad,
 • 1-2 stranica za prijavu za posao.

Saveti

 • Potrudite se da Vaše kvalifikacije, veštine i sposobnosti budu logično i jasno raspodeljene u biografiji kako bi bile što vidljivije.
 • Ne dopustite da Vaša biografija ima gramatičkih grešaka.
 • Usresredite se na najbitnije stvari: izostavite detalje za koje mislite da nisu važni u Vašoj prijavi.
 • Ne dopustite da Vaša biografija bude predugačka: ona mora biti kratka i jasana.
 • Prilagodite svoju biografiju programu na koji se prijavljujete.
 • Dajte nekome da pregleda Vašu biografiju kada je završite.

EU format biografije

EU format biografije (eng. EU CV) je format biografije koji se koristi prilikom prijavljivanja na akademske programe i poslove. EU CV je službena preporuka Europske komisije.

Jednostavno ga je koristiti, jer je podeljen u logične celine.

Ovde možete preuzeti

EU format biografije je jedan od pet dokumenata koji zajedno čine Europass. Europass je set dokumentacije koji Vam pomaže da svoje veštine i kvalifikacije predstavite na način ujednačen u celoj Europi ukoliko se planirate uključiti u neki obrazovni program, pronaći posao ili steći radno iskustvo u Europi.

Primeri biografije

Dodatne informacije

Internet resursi

Razlika između resume-a i CV-a

No posts to display

Trending Now