Home Akademski esej

Akademski esej

Akademski esej je tekst na temelju kojeg selekcijska komisija dobija uvid u kvalitet Vašeg pisanja i izražavanja.

Zavisno od programa, potrebno je napisati jedan ili više akademskih eseja (ili priložiti sažetke već napisanih radova). Zadana tema je najčešće vezana za od predmeta koje nameravate studirati unutar programa na koji se prijavljujete.

Kao i svaki drugi esej, i akademski esej ima određena pravila (strukturu: uvod, razrada, zaključak) kojih se morate pridržavati.

Saveti

  • Budite jasni i strukturirani u pisanju.
  • Obratite pažnju na pravila citiranja i opasnosti plagiranja
  • Kod pisanja akademskog eseja, u većini slučajeva ćete koristiti različite resurse (referentnu literaturu, internet resurse, itd.) i navoditi tuđe reči (citirati). Resurse uvek morate nabrojati kao izvore kojima ste se služili u pisanju, a prilikom citiranja koristite se pravilima navođenja tuđih reči (koristite navodne znakove, umetnite fusnote ili pišite beleške na kraju teksta).
  • Izbegavajte dugačke citate i parafraziranje.

Primeri akademskih eseja

Dodatne informacije

Internet resursi

No posts to display

Trending Now