[biblioteka]

Fajlovi
Ovde možete pogledati nekoliko korisnih i interesantnih priručnika - brošura koji se bave mladima....

na srpskom jeziku...
Dokumenti za formiranje Kancelarije za mlade pri Vladi Srbije Tekst Koalicije mladih Srbije koji sadrži analize i predlog zakonskih tekstova, kao deo zajedničke inicijative s podmlacima političkih stranaka pred formiranje nove vlade. (pdf, 0.95 MB, 68 str, 2007.)

Priručnikza jeftina putovanja
Grupa 484

Međjunarodni volonterski radni kampovi - priručnik
Mladi istraživači Srbije

EVROPSKA POVELJA O INFORMACIJAMA ZA MLADE
Evropska agencije za informisanje i savetovanje mladih (ERYICA)

PRINCIPI INFORMISANJA MLADIH PUTEM INTERNETA
Evropska agencije za informisanje i savetovanje mladih (ERYICA)

Nacionalna strategija za mlade

Republike Srbije

Akcioni plan za implementaciju NSZM

Republike Srbije
Svakodnevnica mladih u Srbiji

Institut za psihologiju sa Filozofskog fakulteta u Beogradu

Vodic kroz ECTS

Vodič za primenu Svetskog programa akcije za mlade Preporuke i ideje za konkretne akcije i programe koji se bave svakodnevnim životom i realnošću u kojoj žive mladi širom planete. (pdf, 1.7 MB, 137 str, 2006.)

Rezultati istraživanja potreba,interesovanja i stavova mladih u Obrenovcu

Omladinska poltika - lokalni nivo Akcioni plan politike za mlade u VojvodiniIzmenjena i dopunjena Evropska povelja o participaciji mladih u lokalnom i regionalnom životu
Preporuke Saveta Evrope o učestvovanju mladih u društvenom životu i značaju tog učestvovanja na nivou Evrope
Ispitivanje položaja i potreba mladih u lokalnim zajednicama
Istraživanje Građanskih inicijativa o položaju, potrebama i partcipaciji mladih sprovedeno je u 18 gradova u Srbiji uključujući i Vojvodinu, počev od 2000. god. do oktobra 2005.god.

Položaj volontera u Srbiji
inicijativa za rešavanje zakonskog statusa volontera
Tolerancija na različitosti
osetljivost mladih na različitosti
Neformalno obrazovanje
informativna brošura u izdanju Grupe 'Hajde da..

"Poruke vremena prošlih - Istorija i tradicija filantropije u Srbiji u XIX i XX veku"

"Ne moraš sve potrošiti što danas zaradiš!“ Nikola Spasić
Mladi zagubljeni u tranziciji
publikacija Centra za proučavanje alternativa
Zdravlje mladih u Srbiji
dokument Ministarstva zdravlja
Nacionalno istraživanje 2002.
istraživanje na uzorku od 1600 mladih u Srbiji
Vijeća učenika
uputstvo za rad školskih parlamenata iz Bosne i Hrecegovine
Navike srednjoškolaca
istraživanje Unije srednjoškolaca u Beogradu
I ti se pitaš!
vodič za mlade za delovanje u lokalnoj zajednici
Lokalni plan akcije
priručnik za odrasle za izradu LPA za decu i mlade

Istraživanje položaja i potreba mladih opštine Obrenovac
CeGraD i GI 2007. godina

Centar za demokratsku kulturu
Upravljanje i liderstvo u nevladinim organizacijama Javno zastupanje u lokalnoj zajednici
Gradjanske inicijative
Neposredno učešće građana u javnom životu na lokalnom nivou
SKGO
Pokrenimo zajednice
priručnik za aktivno učešće u razvoju lokalnih zajednica - Tanja Ignjatović, Balkanski fond za podršku lokalnim inicijativama

Pokrenimo zajednice 2
priručnik sa primerima dobre prakse iz centralne i istočne Evrope - Tanja Ignjatović, Balkanski fond za podršku lokalnim inicijativama
Mladi u društvima u tranziciji
vodič koji je izdao UNICEF-ov Innocenti istraživački centarna engleskom jeziku....
Priručnik UN-a za implementaciju Svetskog programa za mlade
priručnik namenjen donosiocima odluka, omladinskim liderima, vladinim telima za mlade, omladinskim organizacijama
Youth policy manual - How to develop a national youth strategy
Finn Yrjar Denstad
Young Europeans 2001
veliko istraživanje stavova i navika mladih u zemljama EU
Bela knjiga EU o mladima
Youth Against Violence
zaključci istoimenog seminara EU za mlade
World Youth Report 2005.
izveštaj Generalnog sekretara UN
UN Youth Toolkit
priručnik UN za primenu strategije za mlade
T-Kit Project Management
priručnik EU za upravljanje omladinskim organizacijama
T-Kit Intercultural
priručnik EU za razvoj interkulturalnosti
T-Kit on Funding
priručnik EU za finansiranje omladinskih organizacija
EU White Paper
dugoročna strategija EU za brigu o mladima
Youth Peer Education Toolkit
priručnik UN za vršnjačku edukaciju
National Youth Councils
razni svetski modeli brige države za mlade

Dokumenta vezane za omladinski rad | izvor NAPOR

Zakon o mladima Republike Srbije

Nacionalna Strategija za mlade Republike Srbije

Akcioni plan za sprovonje Nacionalne Strategije za mlade za period 2009. do 2014. godine.

Smernice za Primenu nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou – Standardi rada kancelarije za mlade i kompetencije koordinatora.

Agenda 2020

Strategija Evropske komisije za mlade "Mladi - ulaganje i osnaživanje" (2010-2018.)

Resolution of the Council and of the representatives of the governments of the member states, meeting within the Council, on youth work

Dokumena o zapošljavanju mladih | izvor: www.lokalnirazvoj.rs

Assessment of the Labour Market in Serbia
Agenda za nove veštine i nova radna mesta
Anketa o poslovnim veštinama 2011
Mladi u pokretu
Occupational Skills Survey 2011
Profilisanje nepovoljnog položaja na tržištu rada
USAID enterpreneurship toolkit
Prvi godisnji izvestaj FZZM
Priručnik za izradu plana zapošljavanja
Youth employment policy and action plan
Ključna inicijativa strategije Evropa 2020
Youth enterpreneurship
Asessment of Youth Employment Opportunities 1
Asessment of Youth Employment Opportunities 2
Youth Public Policy in Serbia
CoE Reviews on youth policies and youth work - Serbia
Nacionalna strategija zapošljavanja 2011 - 2020
Youth Pass - vodič Evropske komisije
Vodič za karijerne savetnike
This is Youth Work: Stories from Practice
Global employment trends for youth 2012
OECD Skills Policy Strategy May 2012

The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) new Skills Strategy aims to boost jobs and growth. The strategy calls for investment in education and skills to be prioritised in OECD Member States. Among its recommendations, it underlines the necessity to improve the quality of learning outcomes by focusing on the skills-oriented learning first instead of qualifications-focused education. The strategy also recommends Member States to facilitate the internal and cross-border mobility of skilled workers.

Youth and skills, Putting education to work
Guide to Youth Labor Market Assessment
Analiza tržišta rada u Srbiji u 2012.
Analiza tržišta rada u Srbiji u 2012. II deo
USAID Policy Youth in development
Labor market in Western Balkans
Vodič za umrežavanje mladih
Handbook for facilitators, "Learning to learn" Project
Prava mladih u radnom odnosu - brošura
Prava mladih u radnom odnosu - Priručnik za instruktore
Prava mladih u radnom odnosu - Vodič za instruktore
Ugovorno uređivanje radnih praksi u Srbiji
Recommendations for tackling youth unemployment
Studija izvodljivosti za otvaranje državnog integrisanog univerziteta u Užicu

Primer ugovora o stručnom usavršavanjuNo posts to display

- Advertisement -

Trending Now