Home Univerzitet u Beogradu FASPER-Fakultet za specijalnu edukaciju i

FASPER-Fakultet za specijalnu edukaciju i

720
0

defektoloski  Adresa: Visokog Stevana 2
  Telefon: 183-056, 183-052
  Faks: 183-081
  Sajt: http://www.fasper.bg.ac.yu/
  E-pošta: handprof@eunet.yu

 

O Fakultetu:
Krajem XIX i početkom XX veka, edukacija specijalnih pedagoga zasnivala se na školovanju pojedinih stručnjaka u velikim evropskim centrima, koji su zatim, svoja saznanja o novim metodama rada sa ometenim osobama, prenosili u Srbiju. Između dva svetska rata, ogranizovani su kursevi namenjeni učiteljima koji su radili sa «slabomislenom», gluvom i slepom decom. Na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu, 1947. godine, počeo je sa radom, odsek za specijalnu edukaciju. Ovaj odsek je prestao sa radom 1963. godine, kada je osnovana Viša škola za specijalne pedagoge. Na višoj školi nastava je bila organizovana na četiri odseka:
Tiflopedagoški odsek
Surdopedagoški odsek
Oligofrenološki odsek
Odsek za spremanje specijalnih pedagoga vaspitno zapuštene dece i omladine

Zbog potrebe da se omogući školovaje stručnjaka za rad sa ometenim osobama na fakultetskom nivou, 1974. godine formirana je matična komisija za osnivanje Defektološkog fakulteta. Fakultet je zvanično počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. U protekle tri decenije Fakultet je nastojao da izmenama nastavnih planova i programa, prati savremena saznanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba ometenih u razvoju.
Na sednici održanoj 17. jula 2005. godine Naučno-nastavno veće je donelo odliku o promeni naziva Fakulteta u Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.. Prosek trajanja studija je 6 godina.

Osnovne studije:
Osnovne studije traju 4 godine (8 semestara), nakon kojih se polaže diplomski ispit (deveti semestar).

Studentima osnovnih studija na raspolaganju stoji 6 smerova:

Srdoaudiološki; Tiflološki; Oligofrenološki; Logopedski; Somatopedski i Smer za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju.

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta – tel: 183-066.

Studentska služba –  tel: 635-753.

Radno vreme bilioteke i čitaonice je od 9-17 časova.

Studentski Info:
Savez studenata Defektološkog fakulteta je – tel: 183-036

Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže u vidu testa znanja iz sledećih predmeta:
– biologija
– sociologija
– test opšte kulture.