Home Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

179
0

gradjevinski_fakultet  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73
  Telefon: 322-92-12, 3248-464, 32-18-323, 32-18-321
  Faks: 3248-681
  Sajt: http://www.etf.bg.ac.yu
  E-pošta: dekanat@etf.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
1894 Održano prvo visokoškolsko predavanje iz oblasti elektrotehnike u Srbiji
1894 Profesor Stevan Marković osnovao Elektrotehničku katedru pri Inženjerskom odeljenju Velike škole u Beogradu.
1898 Profesor Stevan Marković osnovao prvu elektroinženjersku laboratoriju
1922 Dodeljene prve diplome iz oblasti elektrotehnike na Univerzitetu u Beogradu.
1935 Na Univerzitetu oformljen Mašinsko-elektrotehnički odsek.
1937 Na mašinsko-elektrotehničkom odseku oformljeni odseci za energetiku i telekomunikacije.
1946 Osnovano elektrotehničko odeljenje na Univerzitetu u Beogradu.
1948 Osnovan Elektrotehnički fakultet sa odsecima Energetika i Telekomunikacije.
1955 Na ETF-u osnovan odsek Fizička elektronika.
1987 Osnovan odsek Računarstvo i informatika.
Razvoj Elektrotehničkog fakulteta u bliskoj je vezi sa istorijom univerzitetskog obrazovanja u Srbiji. Prvo visokoškolsko predavanje iz oblasti elektrotehnike održano je davne 1894. Profesor Stevan Marković bio je prvi predavač i osnivač Elektrotehničke katedre Inženjerskog odeljenja Velike škole u Beogradu. Samo četiri godine kasnije, profesor Marković je osnovao i elektroinženjersku laboratoriju. Od tada, elektrotehničke teme su se izučavale na Velikoj školi, a zatim i na beogradskom Univerzitetu koji je iz nje nastao 1905. Prve diplome dodeljene su 1922 godine.

Obrazovanje elektroinženjera bitno je prošireno posle reorganizacije Inženjerskog odeljenja, 1935. Mašinski odsek postao je Mašinsko-elektrotehnički odsek, na kom su do početka 1937. oformljena su četiri smera – mašinski, aeronautički, energetski i telekomunikacioni. Zbog nedostatka laboratorijske opreme, otvaranje četvrotg smera (telekomunikacije) je odlagano sve do kraja Drugog svetskog rata. Godine 1946. ustanovljeno je elektrotehničko odeljenje, koje je 1948. preraslo u Elektrotehnički fakultet, sa smerovima Energetika i Telekomunikacije. 1955. godine osnovan je novi smer – Fizička elektronika.

Tokom godina, smer Telekomunikacije je proširivan oblastima elektronike, automatike i računarstva. Četvrti smer – Računarstvo i informatika – ustanovljen je 1987. godine.

Osnovne studije:
Postoji 7 elektrotehničkih odseka, koji imaju zajedničku prvu godinu studija:

Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije;

Odsek za računarsku tehniku i informatiku;

Odsek za energetiku;

Odsek za elektroniku;

Odsek za fizičku elektroniku i

Odsek za signale i sisteme.

 

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta – tel: 3248-464.

Studentska služba  – tel 3226-760

Računarski centar se nalazi u paviljonu i jedan je od najopremljenijih na BU, radi od 00-24č, tel: 3370-110.

Studentski Info:
Savez studenata, Studentska unija, EESTEC LK Beograd, BEST i Sportsko društvo Električar.

Prijemni ispit

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu da konkurišu svi koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu.

Prijemni ispit se polaže na dva načina.

Za upis na odseke za Energetiku, Telekomunikacije i informacione tehnologije, Signale i sisteme, Elektroniku, Fizičku elektroniku i Računarsku tehniku i informatiku:
Polaže se prijemni ispit iz oba predmeta (matematika i fizika) a uzima se u obzir bolji rezultat u računanju ukupnog broja bodova. Ispit iz oba predmeta se podjednako boduje.
bira se i polaže prijemni ispit iz jednog predmeta, matematike ili fizike.
priznaje se položen prijemni ispit iz matematike ili fizike sa punim brojem osvojenih bodova ukoliko je upisnik osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom, saveznom ili međunarodnom takmičenju iz ovih oblasti.

Od osvojenih bodova na prijemnom ispitu iz fizike priznaje se 30% za ocenu na ispitu iz predmeta Fizika I i Fizika II na prvoj godini studija ETF-a u narednoj školskoj godini.

Za upis na softversko inženjerstvo:
polaže se prijemni ispit iz matematike
priznaje se položen prijemni ispit iz matematike ili informatike sa punim brojem osvojenih bodova ukoliko je upisnik osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom, saveznom ili međunarodnom takmičenju iz ovih oblasti.