Home Univerzitet u Beogradu Fakultet veterinarske medicine

Fakultet veterinarske medicine

174
0

bg_veterinarski  Adresa: Bulevar oslobođenja 18
  Telefon: 3615-436
  Faks: 685-936
  Sajt: http://www.vet.bg.ac.yu
  E-pošta: stojicv@vet.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, ranije Vetrinarski fakultet, osnovan je 1936. godine. Fakultet je danas izrastao u visokoškolsku i naučnu organizaciju sa 290 zaposlenih, od kojih su preko 150 nastavnici i saradnici. Na Fakultetu danas studira 1249 redovnih studenata i 108 poslediplomaca. U toku proteklih godina na Fakultetu je diplomiralo 6230 studenata, magistarske studije je završilo 295, a specijalističke studije 826 diplomiranih veterinara i stručnjaka srodnih struka. Veliki broj stručnjaka je prošao kroz individualno usavršavanje a još veći završio kraće ili duže kurseve i seminare za inovaciju znanja. Doktorske disertacije je odbranilo 546 diplomiranih stručnjaka. Pet profesora Fakulteta veterinarske medicine su postali članovi Srpske akademije nauka i umetnosti. 

Za izvanredne zasluge i uspehe postignute u obrazovanju stručnog i naučnog kadra i značajan doprinos razvoju i unapređivanju veterinarske delatnosti Predsedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije odlikovalo je Veterinarski fakultet novembra 1981. godine Ordenom zasluge za narod sa zlatnom zvezdom (Ukaz Predsedništva SFRJ br.107 od 26. XI 1981. godine). Prosek trajanja studija iznosi 10,42 godine.

Osnovne studije:
Osnovne studije traju pet godina, odnosno deset semestara.

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta –  tel: 685-936.
Studentska služba – tel: 685-711

Biblioteka radi svakog dana od 9-13 a čitaonica od 7-22 časova.

Studentski Info:
Studentska unija (SUVET)  – tel: 3615-436 lok.343  i Sportsko udruženje ”Veterinar”.

Prijemni ispit

Potrebna je završena gimnazija, poljoprivredno-tehnička, hemijsko-tehnička, medicinska, veterinarska ili zubno-tehnička srednja škola. Potrebno je i lekarsko uverenje o sposobnosti za studiranje veterine

Prijemni ispit se polaže iz biologije i hemije a latinski polažu svi koji ovaj jezik nisu učili u srednjoj školi.