Home Univerzitet u Beogradu Fizički fakultet

Fizički fakultet

166
0

hemijski_fakultet  Adresa: Studentski trg 12
  Telefon: 630-152; 3281-375
  Faks: 3282-619
  Sajt: http://www.ff.bg.ac.yu
  E-pošta: dekanat@ff.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1995. godine, kada je izdvojen iz dotadašnjeg Prirodno-matematičkog fakulteta.

Osnovne studije:
Osnovne studije su četvorogodišnje (8 semestara) i nastava se organizuje na 6 studijskih grupa i smerova

Opšta fizika;

Teorijska i eksperimentalna fizika;

Primenjena fizika i informatika;

Meteorologija;

Fizika i osnovi tehnike i

Fizika i hemija

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta –  tel: 630-152.
Studentska služba –  tel: 3281-375. Radno vreme šaltera je od 11-13 časova.                                                                    Biblioteka se nalazi na tri lokacije: u zgradi na Studentskom trgu, u Cara Dušana i na Institutu za meteorologiju u Dobračinoj 16.

Studentski Info:
Studentska unija Fizičkog fakulteta

Prijemni ispit

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se polaže iz fizike ili matematike po programu za gimnazije.