Fakultet organizacionih nauka

0

fon1  Adresa: Jove Ilića 154
  Telefon: 3950-800, 3950-808, 3950-810
  Faks: 461-221
  Sajt: http://www.fon.bg.ac.yu
  E-pošta: dekanat@fon.bg.ac.yu

 

O fakultetu:
Fakultet organizacionih nauka je osnovan 1969. godine i predstavlja jedini fakultet u našoj zemlji koji na sveobuhvatan način tretira informacione sisteme i menadžment. 

Prosek godina studija iznosi 6,1 godina.

Osnovne studije:
Osnovne studije traju četiri godine tj. osam semestara i realizovane su kroz 4 odseka koji se biraju nakon prve godine. Odseci su:

Informacioni sistemi i tehnologije;

 Menadžment;

Operacioni menadžment i

Upravljanje kvalitetom.

Službe fakulteta:
Dekanat fakulteta – tel: 3950 823

Studentska služba –  tel: 3950-808.,radi svakog radnog dana od 11-13 časova.
Biblioteka –  tel: 3950-815.

Studentski Info:
Savez studenata FON-a –  tel: 3950-873

Studentska unija FON-a –  tel: 3950-848 

AIESEC je međunarodna organizacija studenata ekonomije i menadžmenta

SportFON je sportsko društvo studenata FON-a

AKUD FON – kulturno umetničko društvo

Prijemni ispit

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Polaže se prijemni ispita iz matematike i opšte informisanosti.

 

Previous articleFakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Next articleFizički fakultet