Home [stipendije] STIPENDIJE – SRBIJA 2011-12 – Fondacija Konrad Adenauer

STIPENDIJE – SRBIJA 2011-12 – Fondacija Konrad Adenauer

62
0

mladi19Nemačka Fondacija Konrad Adenauer je 2002. godine započela program finansijske pomoći politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima u Srbiji i Crnoj Gori. Politička angažovanost studenata ne podrazumeva isključivo aktivnost u okviru neke od demokratski orijentisanih stranaka u Srbiji,već angažovanost u / ili nevladinim ili studentskim organizacijama.

USLOVI:

 • Donja granica proseka na studijama je 8.5.
 • Dobro znanje engleskog ili nemačkog jezika je uslov za uspešnu prijavu.
 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i postdiplomci i doktoranti.
 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti.
 • Kandidat ne sme biti u stalnom radnom odnosu.
 • Rok za podnošenje prijave je 10. septembar 2011 godine.
 • U prilogu se nalazi lista sa neophodnom dokumentacijom i prijavnim formularom koju kandidat treba dostaviti:
 • na srpskom i engleskom jeziku
 • lično ili poštom na adresu: Fondacija Konrad Adenauer;

Naznaka:konkurs za dodelu stipendije; Kralja Petra br. 3, 11000 Beograd.

 • Radno vreme: pon-čet 09:00-17:00; petak 09:00 – 15:00 časova

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS:

 • Dokumentacija se dostavlja na srpskom i engleskom jeziku

1.PRIJAVNI FORMULAR (mozete ga preuzeti u DOC. formatu na ovoj stranici)

2.BIOGRAFIJA

3.MOTIVACIONO PISMO (informacije o: *srednjem i fakultetskom obrazovanju; *znanju stranih jezika;*boravcima u inostranstvu;*poznavanju rada na racunaru;*vrsti i vremenskom periodu političkog angažovanja – motivaciji i ciljevima;*profesiji i planovima u životu; *razlogu konkurisanja za stipendiju)

4.DVE PREPORUKE PROFESORA SA FAKULTETA

5.JEDNA POLITICKA PREPORUKA (preporuka iz stranke ili NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja )

6.POTVRDA O POLOZENIM ISPITIMA
(ILI KOPIJA DIPLOME SA OSNOVNIH STUDIJA; AKO SU UPISANE POST DIPL.i DOKTORSKE STUDIJE – UVERENJE O UPISU POSTDIPL.ili DOKTORSKIH STUDIJA)

7.SLIKA

8.OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI

9.POTVRDA O ZNANJU NEMAČKOG ili ENGLESKOG JEZIKA (TOEFL test,Zertifikat-Deutsch, Kurs-diploma, svedocanstvo iz skole)

BLIZE INFORMACIJE O NACINU IZBORA KANDIDATA:

 • Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor sa članovima Komisije za dodelu stipendije u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu u ulici Kralja Petra br.3.
 • Razgovor sa izabranim kandidatima biće na engleskom jeziku.
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u mesečnom intervalu, a stipendisti su u obavezi da Fondaciji dostavljaju dokaz o toku studija. Ukoliko stipendista prekine ili napusti studije, obavezan je da novac vrati Fondaciji.
 • Stipendija obuhvata finansijsku podršku od 100 evra mesečno u trajanju od jedne godine.
 • Pored finansijske pomoći izabranim kandidatima se nudi mogućnost pohađanja kursa nemačkog jezika, kao i priprema za polaganje testa ZD na “Kolarcu” u Beogradu.
 • Pored finansijske podrške, studentima je omogućeno i političko obrazovanje uz studije.
 • U okviru seminara Konrad Adenauer Fondacija planira da povezuje svoje stipendiste sa stručnjacima visokog ranga iz zemlje i inostranstva u cilju vođenja diskusija o političkoj teoriji i praksi.
 • Za sve informacije zainteresovani studenti mogu da se obrate Katarini Pešić na e-mail: katarina.pesic@kas.de ili na telefone (011/3285 209,-210,-211 ).