[ youth.rs ]

STIPENDIJE – SRBIJA 2011-12 – Fondacija Konrad Adenauer

Nemačka Fondacija Konrad Adenauer je 2002. godine započela program finansijske pomoći politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima u Srbiji i Crnoj Gori. Politička angažovanost studenata ne podrazumeva isključivo aktivnost u okviru neke od demokratski orijentisanih stranaka u Srbiji,već angažovanost u / ili nevladinim ili studentskim organizacijama.

USLOVI:

Naznaka:konkurs za dodelu stipendije; Kralja Petra br. 3, 11000 Beograd.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS:

1.PRIJAVNI FORMULAR (mozete ga preuzeti u DOC. formatu na ovoj stranici)

2.BIOGRAFIJA

3.MOTIVACIONO PISMO (informacije o: *srednjem i fakultetskom obrazovanju; *znanju stranih jezika;*boravcima u inostranstvu;*poznavanju rada na racunaru;*vrsti i vremenskom periodu političkog angažovanja – motivaciji i ciljevima;*profesiji i planovima u životu; *razlogu konkurisanja za stipendiju)

4.DVE PREPORUKE PROFESORA SA FAKULTETA

5.JEDNA POLITICKA PREPORUKA (preporuka iz stranke ili NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja )

6.POTVRDA O POLOZENIM ISPITIMA
(ILI KOPIJA DIPLOME SA OSNOVNIH STUDIJA; AKO SU UPISANE POST DIPL.i DOKTORSKE STUDIJE – UVERENJE O UPISU POSTDIPL.ili DOKTORSKIH STUDIJA)

7.SLIKA

8.OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI

9.POTVRDA O ZNANJU NEMAČKOG ili ENGLESKOG JEZIKA (TOEFL test,Zertifikat-Deutsch, Kurs-diploma, svedocanstvo iz skole)

BLIZE INFORMACIJE O NACINU IZBORA KANDIDATA:

Exit mobile version