Home Aktiviranje Trening na temu prevencije radikalizacije nasilja medju mladima

Trening na temu prevencije radikalizacije nasilja medju mladima

147
0
“Organizacija kreativnog okupljanja” – OKO organizuje napredni trening za omladinske radnike/ce za korišćenje Maršal Rozenberg metode nenasilne komunikacije i Forum teatra u prevenciji radikalizacije nasilja među mladima. Napredni trening je deo istoimenog projekta koji se finansira iz programa Erazmus+.

Kada i gde se održava trening?

30. oktobra do 7. novembra 2019. godine u Vršcu, Hotel „Srbija“

Ko može da se prijavi na trening?

• Učesnik/ca iz Srbije koji/a ima 18+,
• Oni koji tečno govore engleski jezik (radni jezik treninga je engleski),
• Omladinski radnici/ce, omladinski lideri/ke, edukatori aktivni u oblasti neformalnog obrazovanja,
• Oni koji su imali međunarodno iskustvo u oblasti rada sa mladima, u smislu organizovanja međunarodnih projekata,
• Oni koji imaju potrebu da razvijaju svoje trenerske sposobnosti i da nakon treninga deluju kao treneri za projekat Erazmus+ na lokalnom nivou,
• Oni koji su voljni da razvijaju svoje sposobnosti u oblasti nenasilne komunikacije u kontekstu rešavanja problema radikalizacije koja vodi ka nasilju i da steknu veštine za mirnu debatu u radu sa mladima,
• Oni koji su spremni da prisustvuju čitavom treningu i svim procesima tokom treninga (evaluacija, samoprocena itd.), kao i da se posle treninga aktivno uključe u proces pripreme lokalnih aktivnosti, koji će obuhvatati rad sa mladima,
• Prioritet se daje mladima sa smanjenim mogućnostima (mladi prestupnici, migranti, azilanti, izbeglice, žrtve/stvaraoci maltretiranja, LGBT+ mladi i drugi), posebno omladinski radnici/ce iz neurbanih oblasti ili oni koji se suočavaju sa ekonomskim preprekama, sociokulturnim i političkim pozadinama.

Šta dobijate učešćem u projektu?

• Znanje o prevenciji radikalizacije mladih koja vodi nasilju, ekstremizmu i političkim dokumentima sa međunarodnog nivoa (EU, SE, UN, OEBS),
• Unapređenje međukulturnih i komunikacijskih veština,
• Veštine u primeni nenasilne komunikacije u kontekstu rešavanja problema radikalizacije koja vodi nasilju i veštine za mirnu debatu, pristupe u radnoj praksi mladih, kao i veštine za korišćenje metoda Forum teatra u radu sa mladima,
• Razviti kritičko razmišljanje za propitivanje ličnih vrednosti i verovanja,
• Predstaviti i praktikovati razne tehnike neformalnog učenja korisne za rad sa mladima i ranjivim grupama u sprečavanju radikalizacije koja vodi ka nasilja,
• Biti informisani o programu Erazmus+ i njegovim mogućnostima s promocijom EU vrednosti i vrednosti omladinskog rada,
• Nova prijateljstva i partnere za buduću saradnju,
• Svaki učesnik dobija Youth pass.

Šta je vaša dužnost posle učešća na treningu?

Organizovanje lokalne edukativne aktivnosti za volontere, članove organizacije iz koje dolazite i zainteresovane mlade ljude iz lokalne zajednice, u smislu primene stečenih znanja i iskustva tokom treninga. Detalji lokalnih aktivnosti će detaljno biti razmatrane tokom treninga.

Kako da se prijavite?

Možete se prijaviti do 20. septembra 2019. godine putem popunjavanja aplikacionog formulara https://forms.gle/bh72hU8FZVYnFat78 . O rezultatima konkursa bićete obavešteni do 30. septembra 2019. godine.

Kontakt osobe za detalje projekta i poziva:

Zoran Zlatković, izvršni direktor OKO
mob: +381 (0)64 5549 526
mail: okoorganizacija@gmail.com

 

Jelena Kolo, program koordinator OKO
mob: +381 (0)64 3099 883
mail: jelenakolo@hotmail.com