KONKURS ZA STUDENTSKU LETNjU STRUČNU PRAKSU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU I GRADA KRAGUJEVCA

0
SHARE

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata vas pozivaju da se prijavite na Studentsku letnju stručnu praksu.

U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u ustanovama čiji je osnivač grad Kragujevac. Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.

Praksa će se realizovati u dva ciklusa:

01-31. jul 2015. godine
01-31. avgust 2015. godine

Studenti će imati priliku da obave stručnu praksu u sledećim institucijama:

JKP „Vodovod i kanalizacija“
Radio-televizija „Kragujevac“
JKP „Gradske tržnice“
JKP „Čistoća“
Zavod za hitnu medicinsku pomoć
Biznis inovacioni centar
JKP „Gradska groblja“
JKP „Parking servis“
Predškolska ustanova za decu „Nada Naumović“
Gradska turistička organizacija „Kragujevac“
Centar za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“
Gradska uprava za vanprivredne delatnosti
Gradska uprava za javne nabavke
Gradska uprava za poslove gradonačelnika i Gradskog veća
Gradsko pravobranilaštvo
Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj
Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine
Stručna služba zaštitnika građana
Gradska uprava za investicije
Gradska uprava za imovinu
Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove
Gradska uprava za privredu
Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
Spomen park Kragujevački oktobar
Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“
Narodni muzej
Knjaževsko srpski teatar
Zavod za zaštitu spomenika kulture
Istorijski arhiv Šumadije
Centar za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“ Kragujevac
Muzički centar

Prema iskazanim potrebama ustanova i preduzeća obuhvaćenim ovim konkursom, za praksu se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih ili master akademskih studija svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Dospupne pozicije za praksu možete videti OVDE.


Potrebna dokumenta za prijavu:

Prijavni formular (možete preuzeti OVDE)
CV na srpskom jeziku
Motivaciono pismo
Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a u završnu godinu studija osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija ili master akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocena ostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati dokumentaciju do 19. juna 2015. godine (do 16 časova) na: razvojkarijere@kg.ac.rs (sa napomenom: prijava za letnju praksu UniKG i Grad Kragujevac), ili je doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu- Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2. sprat, radnim danima od 08:00-16:00 časova.

NAPOMENE:

Zainteresovani studenti se mogu prijaviti za najviše dve pozicije.
Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana po završetku konkursa.
Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti odgovarajuću potvrdu.
Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po obrascu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.