Rudarsko geološi fakultet

0
SHARE

rgf  Adresa: Đušina 7
  Telefon: 3219-101, 3238-832, 32-43-330
  Faks: 3235-539
  Sajt: http://www.rgf.bg.ac.yu
  E-pošta: dekan@rgf.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Rudarsko-geološki fakultet je obrazovno-naučna ustanova u sastavu Univerziteta u Beogradu. Obrazuje stručnjake na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama. Uz to obavlja inovacije znanja, stručnog obrazovanja i usavršavanja iz matičnih oblasti, kao i naučnoistraživački rad. Do sada je na fakultetu diplomiralo 6437 studenata, magistriralo 590, specijaliziralo 17, a odbranilo doktorsku disertaciju 448 kandidata.
Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu je jedini fakultet u našoj zemlji koji školuje inženjere za dve različite oblasti: geologiju i rudarstvo. Naši nastavni programi su već godinama usaglašeni sa programima najpoznatijih fakulteta i univerziteta slične ili iste delatnosti u svetu. Studije su multidisciplinarne ali i konkretne – one pripremaju mlade kadrove za različite zadatke u praksi. 
Danas je Rudarsko-geološki fakultet institucija koja ispunjava standarde savremenog visokog obrazovanja i mladim ljudima pruža mogućnost da se uz pomoć međunarodno priznatih stručnjaka, vrsnih predavača i korišćenjem savremene opreme i literature obrazuju za različita zvanja u okviru rudarske i geološke inženjerske struke. Studiranje na nekom od smerova Rudarsko – geološkog fakulteta idealno je za mlade ljude koji vole prirodu i izazov da je proučavaju.
Osim standardnog školovanja, rada u laboratoriji i za računarom, budući inženjeri rudarstva i geologije imaju i terensku praksu kao deo obavezne nastave. Odlazak na teren je najlepši deo nastavnih obaveza. U prirodnom ambijentu, studenti se direktno upoznaju sa prirodnim fenomenima i procesima koje proučavaju. Zajednički boravak uvek je prilika za druženje i uspostavljanje komunikacije izmedu studenata i nastavnog osoblja, što je jedan od osnovnih preduslova uspeha savremene nastave.

Osnovne studije:
Osnovne studije traju četiri godine (osam semestara), uključujući i izradu diplomskog rada.

U okviru odseka Rudarstvo, studentima na raspolaganju je 6 smerova (Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina; Eksploatacija tečnih i gasovitih mineralnih sirovina; Podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina i izrada podzemnih prostorija; Mehanizacija u rudarstvu; Priprema mineralnih sirovina i Rudarska merenja), a na Geologiji moguće je izabrati jedan od ukupno 8 smerova (Geotehnika; Geofizika; Hidrogeologija; Regionalna geologija; Paleontologija; Mineralogija i kristalografija; Petrologija i geohemija i Istraživanje ležišta mineralnih sirovina).

Nastavni plan i program osnovnih studija ostvaruje se u toku školske godine koja počinje 1. oktobra tekuće godine, a završava se 30. septembra naredne godine.

Nastava se ostvaruje u zimskom i letnjem semestru.

Zimski semestar traje od 1. oktobra tekuće godine do 15. januara naredne godine.
Letnji semestar traje od 16. januara do 31. maja tekuce godine.

Student koji položi sve ispite utvrđene planom studija i odbrani diplomski rad stiče visoko obrazovanje i stručni naziv, u skladu sa Zakonom.

 

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta – tel: 3219-101. 
Studentska služba –  tel: 3243-330 , radno vreme je od 8-15 časova.
U okviru bilioteke nalazi se čitaonica sa 70-ak mesta. 
Na Fakultetu se nalazi i Klub studenata, a u neposrednoj blizini je i studentska menza.

Studentski Info:
Savez studenata i Studentska unija

Prijemni ispit:

Za prvu godinu osnovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u čtvorogodišjem trajanju.

Kandidat se mož opredeliti da polaže ispit iz matematike, fizike ili hemije. Takođe, moguće je polagati i prijemni iz dva predmeta po izboru, u tom slučju se račna onaj iz kog je postignut bolji uspeh.

Ukoliko posle upisa po ovom konkursu bude slobodnih mesta, na ista mogu da konkurišu kandidati koji su na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu polagali i položili prijemni ispit: ili iz matematike, ili iz fizike, ili iz hemije Ispit je pismeni i traje 3 sata efektivno.

SHARE
Previous articleSaobraćajni fakultet
Next articlePravni fakultet