Home Univerzitet u Beogradu Pravni fakultet

Pravni fakultet

174
0

pravni  Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 67
  Telefon: 3027-600, 3027-669
  Faks: 3221-299
  Sajt: http://www.ius.bg.ac.yu
  E-pošta: pravni@ius.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao deo jednog od najstarijih univerziteta na Balkanu, sa temeljima u prvoj polovini 19. veka, bio je uvek vodeća srpska i  jugoslovenska obrazovna i naučna institucija u oblasti prava. Okupljao je vrhunske naučnike i vrsne predavače koji su obrazovali oko 50.000 diplomiranih pravnika i preko 2.000 magistara i doktora nauka. Studije ovog Fakulteta predstavljale su rasadnik najprestižnijih stručnjaka, naučnika i nastavnika za celu bivšu Jugoslaviju.

Zgrada Fakulteta izgradjena 1940.godine dogradjena je krajem veka, tako da Pravni fakultet danas raspolaže prostorom od blizu 12.000 m2. Fakultet ima osam amfiteatara (od kojih najveći, čuvena "petica", može da primi preko 1.000 slušalaca), desetak učionica i seminarskih soba, sudnicu za praktičnu nastavu, svečanu Salu za sednice, modernu Konferencijsku salu, jednu od najvećih pravnih Biblioteka u regionu sa 170.000 publikacija, šezdesetak kabineta za nastavnike i saradnike koji su povezani u lokalnu kompjutersku mrežu i na Internet, kompjuterski centar, studentsku kompjutersku laboratoriju, prostran studentski klub, nastavnički klub itd.

Pravni fakultet u Beogradu okuplja u svom nastavničkom kolegijumu istaknute stručnjake za različite pravne discipline, kao i za niz drugih društvenih nauka (ekonomija, sociologija, filozofija, političke nauke, pravna istorija, itd.). Medju njima, i danas kao i ranije, ima članova Akademije nauka, medjunarodnih stručnih organizacija, uglednih imena u domaćoj i medjunarodnoj naučnoj javnosti. Takođe, kao gosti u nastavi na Pravnom fakultetu časove i kurseve drže domaći i strani stručnjaci i profesori stranih univerziteta.

Po broju studenata Pravni fakultet u Beogradu je jedan od najvećih u regionu, sa oko 8.000 studenata na osnovnim studijama, nekoliko stotina na specijalističkim studijama iz raznih oblasti i više stotina na 15 smerova magistarskih studija i programima za sticanje doktorata. Od školske 1997/98. godine odvijaju se i Visoke evropske studije (Pravo Evropske unije) u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom u Nansiju (Francuska), a Diploma specijaliste za evropsko pravo koja se stiče po završetku ovih studija ekvivalentna je sa diplôme d'études supérieurs européenes (DESE) Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju.

Osnovne studije:
Osnovne studije na Pravnom fakultetu traju 4 godine (osam semestara) a njihov uspešan završetak donosi diplomu visoke školske spreme i zvanje diplomirani pravnik.

Od 2004.godine Pravni fakultet je omogućio studentima koji polože (odredjenu) polovinu ispita, da na lični zahtev steknu diplomu više školske spreme i stručni naziv pravnik.
U reformi nastavnog procesa počev od školske 2005/2006 godine predvidjeno je uvodjenje dodatka diplome (diploma supplement) u skladu s evropskim standardima, koja se pored diplome izdaje studentu kao poseban dokument sa preciznijim podacima o nastavnom planu i programu, kao i o samom Fakultetu.

Novi režim studija za studente koji su prvu godinu studija upisali od školske 2005/2006 godine pretvara sve predmete u jednosemestralne, modifikuje kalendar studija, donosi nova pravila polaganja ispita i promene ispitivača.
Od školske 2006/2007 godine kao važan korak u reformi nastavnog procesa i programa radi uključivanja u Bolonjski proces i evropski visokoškolski obrazovni prostor primenjuje se kompletan novi Nastavni plan akademskih studija.

Službe fakulteta:
Dekanat fakulteta – tel: 3027-666. 
Studentska služba, šalteri ove službe rade svakog dana od 12-13 časova.

Biblioteka se nalazi u prizemlju, odmah pored tri studentske čitaonice sa nekoliko stotina mesta, radno vreme je od 8-15 časova.
U tom delu zgrade nalaze se i skriptarnica, fotokopirnica i banka.
Na fakultetu je otvoren i SimLab sa 21-nim novim računarom.

Studentski Info:
Studentski parlament  – tel: 3027-727, Studentska unija PF-a, Savez studenata PF-a, ELSA i Nezavisna asocijacija studenata

Prijemni ispit:

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili gimnaziju, ekonomsku ili pravno-birotehničku srednju školu.

Prijemni ispit se polaže iz srpskog jezika i istorije.