Home [njuz] VOJVOĐANSKI OMLADINSKI CENTAR

VOJVOĐANSKI OMLADINSKI CENTAR

77
0

sample_2Nacionalnom strategijom za mlade (mera 1.1.4.) predviđeno je obezbeđivanje mogućnosti za otvaranje omladinskih centara , čija bi uloga bila okupljanje , druženje , kreativno delovanje i realizacija neformalnog obrazovanja mladih. Prema ovoj Strategiji , Omladinski centri podrazumevaju i informativne centre koji pružaju podršku mladima u kreiranju i realizaciji sopstvenih aktivnosti i organizacija.

Skupština AP Vojvodine je usvojila Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014 , 25. novembra 2010. godine.

Davanjem objekta u Sremskoj Kamenici u ulici Ivana Franka 15, na korišćenje za funkcionisanje Vojvođanskog omladinskog centra (VOC) od strane Vlade AP Vojvodine, na inicijativu Pokrajinskog sekretarijata za sport I omladinu Ustanovi SKCNS, stvorili su se uslovi za realizaciju niza aktivnosti predviđenih ovim dokumentom, kao i aktivnosti predviđene Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade.

VOJVOĐANSKI OMLADINSKI CENTAR (VOC) je predviđen  da bude, pod domaćinstvom Ustanove SKCNS, na upotrebu pod nekomrecijalnim uslovima, svim udruženjima građana, institucijama i organima lokalnih samouprava koje se bave mladima , radi realizacije projekata iz oblasti neformalnog obrazovanja –  edukacije , treninzi , seminari iz oblasti:
  • obrazovanja,
  • informisanja,
  • zdravlja,
  • ekologije,
  • socijalne politike prema mladima ,
  • aktivnog uključivanja mladih u društvo ,
  • zapošljavanja…
U okviru objekta su obezbeđeni:
·         prostor za održavanje edukacija i treninga
·         smeštajni kapacitet do 24  učesnika edukacija
·         dnevni boravak, čajna kuhinja, trpezarija, recepcija.
Za više informacija kontaktirajte:
Studentski kulturni centar Novi Sad
skcns@sezampro.rs ili na telefon 021 6350579 ili Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu snezana.stankovic@vojvodina.gov.rs ili na telefon 021 4874871