Nacionalne konsultacije Regionalne inicijative za mobilnost mladih i on-line upitnik

0
SHARE

mladi7Mreža mladih Hrvatske, Omladinska informativna agencija i Program za mlade Građanskih inicijativa su pokrenule Regionalnu inicijativu za mobilnost mladih (RIM) u cilju povećanja mobilnosti i razmene mladih između Srbije, Hrvatske i BiH. Nakon Nacionalnih konsultacija u Beogradu, koje su održane 8. aprila 2011. kampanja je nastavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nacionalne konsultacije u Zagrebu održane su 21. aprila dok je isti proces u Sarajevu nastavljen 25. aprila ove godine.

 

Novooformljena mreža zagovara za institucionalnu podršku tri navedene države koja bi doprinela dugoročnijem rešenju postojećih problema – slabe regionalne saradnje, postojanja predrasuda i porasta nacionalističkih tenzija u regionu.

Nakon prvih nacionalnih konsultacija u Beogradu, konsultativni proces je nastavljen u Hrvatskoj i BiH gde su predstavnici omladinskih organizacija i onih koje se bave mladima imali prilike da se upoznaju sa kampanjom ali i razmene iskustva i čuju mišljenje predstavnika/ca institucija i akademskih eksperata o ideji sistemskog jačanja mobilnosti mladih u regionu.

Nakon procesa konsultacija i umrežavanja organizacija koje dele zajednički cilj na ovom polju, biće napravljen model za osnivanje fonda za mobilnost koji će biti dalje zajednički zagovaran u svim državama u regionu. Važnost osnivanja ovog fonda ne leži samo u mogućnosti da mladi putuju van zemalja u kojima žive i upoznaju druge i drugačije, već i prevazilaženju bliske prošlosti između ove tri države institucionalnim koracima u smeru izgradnje poverenja i otkrivanju istine o konfliktima.

Predlog dobijen kao rezultat konsultativnog procesa biće predstavljen vladama sve tri države. Sam proces konsultacija sastojaće se lokalnih, nacionalnih i elektronskih konsultacija putem on line upitnika koji je  dostupan na http://www.rim.mladi.info/    kako bi se što više ljudi uključilo u ovaj proces i do 10. maja 2011. godine, podelilo sa nama svoja iskustva i ideje u vezi sa kampanjom.

 

Rad Regionalne inicijative za mobilnost mladih podržava Robert Bosch Stiftung.