Home [njuz] Vojska hoće univerzitet

Vojska hoće univerzitet

78
0

vojskaAko Komisija za akreditaciju da "zeleno svetlo" Srbija bi trebalo da dobije Univerzitet odbrane i bezbednosti. Naime, menadžment Vojne akademije, uz saglasnost ministra odbrane i načelnika generalštaba, podneo je zahtev za akreditaciju ovog univerziteta. Postupak akreditacije svih visokoškolskih ustanova trebalo bi da se završi do sredine 2009. godine.

Prema rečima pukovnika dr Vladimira Grujića, prodekana za nastavu Vojne akademije, u sastavu budućeg univerziteta nalazili bi se Vojna akademija, Vojnomedicinska akademija, Fakultet bezbednosti i vojni instituti.
Kao i ostali univerziteti i fakulteti – državni i privatni, tako i Vojna akademija mora proći akreditaciju, kako bi se proverilo ispunjava li standarde u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

– Smatrali smo da je najbolje da se akreditacija uradi formiranjem Univerziteta odbrane i bezbednosti – kaže Grujić.
– Imamo dovoljno sadržaja i naučnih polja, nastavnog kadra i prostora u skladu sa propisanim standardima da bi školovali kadrove koji će se brinuti o bezbednosti zemlje. Srbija ima i dugu tradiciju vojnog obrazovanja od 1850. godine, a posle raspada zemlje svi vidovi vojnih akademija slili se ovde na Banjici. Za formiranje univerziteta postoji i podrška i iz inostranstva.

Vojna akademija očigledno je spremna za ovaj posao. Od prošle godine sarađuje sa Fakultetom bezbednosti, Fakultetom organizacionih nauka i Saobraćajnim fakultetom, a u postupku je dogovor o saradnji sa Hemijskim, Mašinskim i Elektrotehničkim fakultetom. Po završetku četvorogodišnjih studija studenti Vojne akademije dobijaju dve diplome.
– Svaki smer Vojne akademije pruža usmeravanje ka nekom smeru fakulteta sa kojima sarađujemo – objašnjava Grujić.
– Pešadija jedino ima prohodnost i na FON i na Fakultet bezbednosti, artiljerijsko-raketne jedinice na FON, vazdušno osmatranje i javljanje na FON, a piloti na Saobraćajni fakultet. Oni koji se opredele za ABH – atomsko-biloško-hemijsku odbranu imali bi i diplomu Hemijskog fakulteta.

Po završetku Vojne akademije studenti postaju diplomirani oficiri. Pošto još nije definisana lista zvanja predlozi su da bi na drugoj diplomi pisalo – menadžer za ljudske resurse (FON), inženjer vazdušnog saobraćaja (Saobraćajni), inženjer zaštite životne sredine i ABH zaštite (Hemijski fakultet).
– Vojska predviđa da će u jednom trenutku biti viška kadrova, pa da se ne bi koristila "prizma" (prekvalifikacija vojnih kadrova), oni imaju drugu diplomu sa kojom mogu da se zaposle u civilnim ustanovama – ističe Grujić.
– Naši diplomci se ugovorom sa akademijom i Vojskom obavezuju da će dupli broj godina koliko je trajalo školovanje raditi u vojsci, a posle toga mogu da odu.

Upisna kvota

Vojna akademija je ove godine upisala 170 studenta, od kojih su 137 muškarci i prvi put 33 devojke. Ovo je jedina ustanova u Srbiji koja edukuje kadrove sa specifičnom namenom.
– Kadrovska politika je veoma bitna kod određivanja upisne kvote – kaže Grujić.
– Za svakog upisanog studenta zna se da postoji potreba i zaposlenje posle završetka studija. Niko nije višak, jer Uprava za kadrove Ministarstva odbrane i Generalštaba, u skladu sa potrebama određuju upisnu kvotu.

Izvor: Večernje novosti