Home [konkursi] Konkurs za učešće na programu “Pokreni karijeru”

Konkurs za učešće na programu “Pokreni karijeru”

50
0

Tokom višegodišnjeg rada, a u cilju unapređenja kvaliteta usluga Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata, javila se potreba za merenjem uticaja karijernog vođenja i savetovanja na zapošljivost stipendista Fonda za mlade talente. Program “Pokreni karijeru” (istraživanje) je pokrenut kako bi se dobili relevantni podaci o efektima pruženih usluga karijernog vođenja i savetovanja (kroz radionice, savetovanje, informisanje) na zapošljivost korisnika.

 

Osmodnevni seminar „Pokreni karijeru“ održaće se u periodu od 23. septembra do 2. oktobra u prostorijama Beogradske otvorene škole (službeni ulaz Beograđanke, Masarikova 5, 16. sprat).

Program je otvoren za 35 učesnika i obuhvata dve faze. Prva faza podrazumeva petodnevni seminar (23. septembar, ponedeljak – 27. septembar, petak) na kome će biti obrađene sledeće teme:

• Upravljanje karijerom

• Predstavi se kroz CV i prateća pisma

• Pripremi se za intervju kod poslodavca

• Radna etika i poslovna komunikacija

• Timski rad i veštine komunikacije.

Nakon ovog dela seminara, učesnici će, shodno obrazovnim profilima i dosadašnjem iskustvu na tržištu rada, biti podeljeni u grupe i učestvovati u sesijama grupnog karijernog savetovanja (30. septembar, ponedeljak). U okviru ove faze, postoji mogućnost individualnog savetovanja sa učesnicima (1. i 2. oktobar), shodno proceni karijerne savetnice. Usluga Job Shadowing (Realan susret – jedan dan u željenoj profesiji) biće uključena u program, ali izabrani kandidati/kinje neće biti u obavezi da prisustvuju i toj aktivnosti.

Druga faza jeste praćenje razvoja karijere učesnika/ca programa. Cilj Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata je unapređenje kompetencija korisnika radi povećanja njihove zapošljivosti. Zato su veoma dragoceni podaci o broju polaznika koji su ostvarili pravo na rad kao i broj realizovanih ugovora nakon korišćenja usluga Centra. Podaci se prikupljaju periodično nakon obavljene aktivnosti ili pružene usluge u Centru,popunjavanjem upitnika.

Konkurs je otvoren za stipendiste/kinje generacije 2012/2013 koji su završili fakultete ili imaju najviše 3 ispita do kraja studija.Zainteresovani stipendisti/kinje se mogu prijaviti do 18. septembra (sreda) u 12 časova popunjavanjem ovog kratkog prijavnog formulara.

Izabrani stipendisti/kinje dobiće ostale informacije i detaljnu agendu 19. septembra. Obe faze programa održaće se u Beogradu do kraja decembra.

Svi učesnici i učesnice programa „Pokreni karijeru“ će nakon završetka druge faze programa dobiti potvrdu o učešću u istraživanju Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata.

Napomene: Stipendisti koji odluče da se prijave za učešće u ovom programu potpisuju saglasnost da žele da učestvuju u ovom programu i imaju obavezu da učestvuju u obe faze programa.

Konkurs je otvoren za stipendiste/kinje sa svih univerziteta. Međutim, Centar neće biti u mogućnosti da pokrije putne i troškove smeštaja u Beogradu stipendistima koji ne dolaze sa beogradskog univerziteta, odnosno onima koji ne borave u Beogradu.

Za sva pitanja i nedoumice kontaktirajte Evicu Kuč na e-mail adrese karijernicentar@fondmt.rs i evica.kuc@bos.rs ili na broj telefona 011/21 42 505.