Home Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

1110
0

medic  Adresa: Dr Subotića 8
  Telefon: 3636-300, 3616-117, 3616-862, 685-661
  Faks: 684-053
  Sajt: http://www.med.bg.ac.yu
  E-pošta: mf.bg@med.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Fakultet je osnovan 1920. godine. 

Medicinski fakultet na kraju XX veka je ustanova koja se bavi obrazovnom, naučnom i zdravstvenom delatnošću a u okviru svoje matičnosti obavlja osnovne specijalističke, magistarske i doktorske studije i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja. Fakultet samostalno i u saradnji sa drugim ustanovama obavlja primenjena i razvojna istraživanja. Na Fakultetu se ostvaruju osnovne studije za sticanje visokog obrazovanja i stručnog naziva "doktor medicine". Studije se obavljaju na srpskom i engleskom jeziku. Poslediplomske studije za sticanje akademskog naziva magistar medicinskih nauka i stručnog naziva specijaliste i specijalisti uže specijalizacije takođe su deo delatnosti fakulteta. Na njemu se odvijaju i doktorske studije za sticanje naučnog stepena doktora medicinskih nauka. Značajne delatnosti su: naučna istraživanja, inovacije znanja a preko pojedinih instituta fakulteta obavlja se i zdrastvena zaštita. Ove delatnosti odvijaju se u institutima fakulteta, nastavnim bazama i drugim organizacijama i organizacionim jedinicama u kojima se izvodi nastava za studente fakulteta i obavlja naučno-istraživački rad.
Pprosek trajanja studija je između 8,2 i 8,7 godina.

Osnovne studije:
Područje u kojem se obrazuju studenti u osnovnoj nastavi Medicinskog fakulteta je biomedicina, polje medicine (bazične, kliničke i javnozdravstvene nauke).

Trajanje osnovnih studija medicine je 12 semestara (6 godina).

Završetkom osnovnih studija medicine stiče se stručni naziv "doktor medicine" (dr. med.).

Nakon završetka osnovnih studija obavezan je jednogodišnji pripravnički staž, nakon koga se polaže državni ispit.

Fakultet organizuje i osnovnu nastavu na engleskom jeziku.

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta – tel: 3636-300.
Studentska služba, radno vreme za prijem studenata je od 10-13 časova, tel: 3636-302.                                         
Biblioteka – Pasterovoa br.2, tel: 3614-934, radno vreme je od 8-15 časova.

Studentski Info:
Studentska organizacija ”Centar”, Studentska asocijacija MF-a, telefon: 3611-371 i Studentska unija MF-a, telefon: 3611-072.

Prijemni ispit:

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili gimnaziju, medicinsku školu ili školu veterinarskog usmerenja i koji su zdravstveno sposobni za studije medicine.

Prijemni ispit se polaže iz biologije i hemije. Iz obe oblasti ima po 30 pitanja.