Matematički fakultet

0

matematicki1  Adresa: Studentski trg 16
  Telefon: 630-151, 639-954
  Faks: 630-151
  Sajt: http://www.matf.bg.ac.yu
  E-pošta: matf@matf.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu zvanično postoji kao samostalna naučno-nastavna ustanova od 1995. Međutim, još 20. decembra 1873. godine na Velikoj školi je osnovana prva Katedra za matematiku na tadašnjem prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakuleta. Ove godine se, otuda, navršava 125 godina od nastave matematike na Univerzitetu u Beogradu, a ovaj datum naš Fakultet slavi kao Dan Fakuleta. 
Danas na Matematičkom fakultetu nastavu izvodi 110 nastavnika i saradnika sa oko 2000 studenata na redovnim i poslediplomskim studijama. Na redovnim studijama postoji 9 smerova: teorijska matematika i primene, verovatnoća i statistika, numerička matematika i optimizacija, računarstvo i informatika, mehanika čvrstih fluida, mehanika neprekidnih sredina, astronomija, astrofizika i smer profesor matematike i računarstva. Na poslediplomskim studijama moguća su usmerenja za matematiku (studijske grupe za analizu, algebru, geometriju, verovatnoću), računarstvo, astrofiziku, astronomiju i mehanik

Osnovne studije:
Nastava na Matematičkom fakultetu u okviru četvorogodišnjih studija održava se na 9 smerova

Informatika (3+2 godine)
Teorijska matematika i primene (4+1 godina)
Numerička matematika i optimizacija (4+1 godina)
Statistika, aktuarska i finansijska matematika (4+1 godina)
Računarstvo i informatika (4+1 godina)
Profesor matematike i računarstva (4+1 godina)
Mehanika (4+1 godina)
Astronomija (4+1 godina)
Astrofizika (4+1 godina)

 

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta  – tel: 630-151.
Dekan je prof. dr Neda Bokan.
Studentska služba, radi od 10-15 časova svakog radnog dana, soba 707.
Biblioteka –  tel: 639-015, radno vreme biblioteke i čitaonice je od 9-19 časova.

Studentski Info:
Savez studenata, Studentska unija, Sportsko udruženje koje organizuje "Primatijade"

Prijemni ispit:

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se polaže iz metematike.

Previous articleMašinski fakultet
Next articleMedicinski fakultet