Home [akcija] POZIV NA KONKURS- “PORTUGALIJA 2012″

POZIV NA KONKURS- “PORTUGALIJA 2012″

77
0

mladi16Gradska opština Stari grad, Grad Beograd, Kancelarija za mlade opštine Stari grad u saradnji sa Ustanovom kulture “Parobrod”, pozivaju sve zainteresovane da podnesu prijavu za konkurs “PORTUGALIJA 2012″. Datum početka konkursa je 15. mart 2012. godine.

Projekat predstavlja sticanje novog životnog i profesionalnog iskustva za mlade sa teritorije Gradske opštine Stari grad kroz upoznavanje programa ovogodišnje evropske prestonice kulture i evropske prestonice mladih – gradova Gimaraeš, Brage i grada Porta kao nosioca kulturnih, društvenih i privrednih aktivnosti u tom delu Portugala.
Podnosioci prijava moraju ispunjavati kriterijume koji su postavljeni u Uputstvu za podnošenje prijava za konkurs “PORTUGALIJA 2012″ (da imaju prebivalište na opštini Stari grad, da imaju između 18 i 30 godina)

Uputstvo, formulari kao i prateća izjava za podnošenje prijava, su dostupni i mogu se preuzeti ovde kao i na sajtu, Kancelarije za mlade opštine Stari grad www.kzmstarigrad.org.rs ili u prostorijama Kancelarije za mlade, Gradska opština Stari grad, Makedonska 42, 4. sprat, soba 75, svakim radnim danom 10 -15,00 sati i u prostorijama Ustanove kulture ‘Parobrod’, Kapetan Mišina ulica 6a, Beograd, svakim radnim danom 10 – 17 sati.

Za dodatne informacije se možete obratiti i na telefon:3300 657 svaki radni dan od 10 – 15 sati tokom trajanja konkursa ili putem e-mejlova: kzmstarigrad@gmail.com i info@ukparobrod.rs kao i na telefon Ustanove kulture „Parobrod” 2639 639.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
• preporučenom poštom na adresu: Gradska opština Stari grad, grad Beograd, Makedonska 42, soba 75
• posredstvom kurira ili ličnom dostavom u pisarnici Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, Kancelarija za mlade, soba 75.
• posredstvom kurira ili ličnom dostavom u prostorijama Ustanove kulture „Parobrod“, Kapetan Mišina ulica broj 6a u Beogradu.

Koverat mora da sadrži naznaku: KONKURS “PORTUGALIJA 2012″, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.
Koverat treba da sadrži: formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom.
Prijave poslate na drugi način (na primer: faksom ili mejlom) ili dostavljene na druge adrese neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 17 april. godine do 15.30 časova.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Portugal 2012

Prijava od 16. marta do 17. aprila 2012, UK Parobrod, Kapetan Mišina 6a

UPUTSTVO ZA KONKURS
IZJAVA
FORMULAR
POZIV NA KONKURS Portugalija 2012