Home [zabavnik] Svaki deseti diplomirao u roku

Svaki deseti diplomirao u roku

88
0

work3Tek svaki deseti student Beogradskog univerziteta, koji je upisao studije u školskoj 2006 – 2007. godini, uspeo je da završi fakultet u roku, pokazuje analiza efikasnosti studiranja prve generacije bolonjaca.
Mnogo bolje rezultate ostvarili su studenti fakulteta na kojima osnovne studije traju tri godine, jer je studije u predviđenom roku završilo 30 odsto, od ukupnog broja upisanih studenata.

Podaci sa 22 beogradska fakulteta na kojima osnovne akademske studije traju četiri godine, pokazuju i da je od 11.414 upisanih studenata, njih 3.128 u međuvremenu izgubilo status studenta, a od 8.286 „aktivnih“ studenata, na vreme je diplomiralo 14 odsto.

Najuspešniji su bili studenti Elektrotehničkog fakulteta, s obzirom na to da je od ukupnog broja „aktivnih“ studenata, 42,3 odsto diplomiralo u roku. U vrhu liste su i Fakultet za fizičku hemiju (39,5 odsto), Rudarsko-geološki (37,6 odsto) i Matematički (37,5), dok su najlošiji rezultati zabeleženi na Tehničkom fakultetu u Boru, Šumarskom, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i Hemijskom fakultetu.

Ako se posmatra po grupacijama, najefikasniji su bili studenti prirodno-matematičkih fakulteta, na kojima je svaki peti „aktivni“ student završio fakultet za četiri godine. Studenti ovih fakulteta su ostvarili i najveću prosečnu ocenu tokom studija – 8,92.

Kada je reč o fakultetima sa trogodišnjim osnovnim studijama, ubedljivo prvo mesto i dalje drži Arhitektonski fakultet, na kojem je 87,7 odsto, od broja „aktivnih“ studenata, diplomiralo u predviđenom roku. Na drugom mestu je Građevinski, sa 55,7 odsto „vrednih“ diplomaca.

Prorektorka za nastavu Beogradskog univerziteta Neda Bokan ocenjuje za Danas da su najbolje rezultate postigli fakulteti koji su ranije započeli reformu, posebno oni na kojima osnovne studije traju tri godine. Ti programi su, kako dodaje, pripremani u skladu sa novim pravilima i bolje odmereni. Ona ističe da postoji određeni broj predmeta na kojima je prolaznost ispod 30 odsto i da su to takozvana „uska grla“ koja onemogućavaju studente da diplomiraju na vreme. Prema njenim rečima, analiza na pojedinim fakultetima je pokazala da studentima najviše problema stvaraju jedan do tri nepoložena ispita pri kraju studija.

Prosečna ocena 8,74

Prva generacija bolonjaca na četvorogodišnjim osnovnim studijama završila je fakultet sa prosečnom ocenom 8,74. Najvišu prosečnu ocenu tokom studija imaju diplomci Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje – 9,5, a slede Fizički sa 9,52, Pravoslavni bogoslovski 9,4 i Fakultet za fizičku hemiju sa prosečnom ocenom 9,36. Njihove kolege na trogodišnjim studijama su ostvarili nešto nižu prosečnu ocenu – 8,2.

Izvor: Danas