Home [konkursi] Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP): Konkurs za prijem IX generacije...

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP): Konkurs za prijem IX generacije stažista/kinja

111
0

muzika2Studentima/kinjama završnih godina studija, diplomcima i postdiplomcima sa fakulteta društvenih nauka, pruža se jedinstvena prilika da kroz aktivno uključenje u aktivnosti Centra:

·       steknu uvid u način rada i funkcionisanje istraživačkog centra (think-tank) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti;

·        dobiju stručnu podršku za samostalan istraživački rad i formalno napredovanje u akademskoj karijeri (mentorstvo);

·        steknu iskustvo i upoznaju se sa metodologijom rada na istraživačkim projektima;

·       prisustvuju predavanjima i diskusijama koje se organizuju u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i ostalim događajima koje će Centar organizovati u tom periodu;

·       steknu kontakte (sa predstavnicima domaće i strane akademske javnosti, domaćih i stranih državnih i nevladinih organizacija, donosiocima odluka, ekspertima iz oblasti bezbednosti…);

·       steknu iskustvo u organizovanju konferencija, seminara, radionica, tribina…;

·       koriste kompjuter i biblioteku (preko 2000 naslova);

·        moguće objavljivanje radova.

Više o uslovima, opisu posla, potrebnoj dokumentaciji za prijavljivanje možete naći na www.ccmr-bg.org.

Konkurs je otvoren do 20. decembra 2010, nakon čega će izabrani kandidati biti pozvani na razgovor.