Home [konkursi] KONKURS «Dobrodošli u Nemačku»

KONKURS «Dobrodošli u Nemačku»

78
0

 Ambasada Savezne Republike Nemačke i Evropski pokret u Srbiji raspisuju konkurs pod nazivom «Dobrodošli u Nemačku» za društveno aktivne studente druge, treće i četvrte godine fakulteta Univerziteta u Srbiji. Projekat se realizuje uz podršku Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ), Ministarstva inostranih poslova, državne kancelarije pokrajine Bavarske, Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GTZ), Bavarskog Univerzitetskog centra za srednju, istočnu i južnu Evropu (BAYHOST) i nemačkih političkih fondacija (Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, Heinrch Boll i Hanns Seidel

Cilj konkursa je da se omogući da 60 društveno aktivnih studenata, koji do sada nisu putovali u inostranstvo ili boravili u nekoj zemlji članici EU, u dve grupe, u oktobru ili novembru, provedu dve nedelje u studijskoj poseti Nemačkoj i upoznaju državu osnivača Evropske unije, kao i njene političke, ekonomske i kulturne osobenosti.

Osnovni kriterijumi na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su:

  1. Prijave mogu podneti isključivo državljanke i državljani Republike Srbije
  2. Društveni aktivizam kandidata – humanitarni ili volonterski rad, članstvo ili saradnja sa nevladinim organizacijama, sindikatima, političkim partijama (kandidat podnosi pismo preporuke ili neki drugi dokument kojim potvrđuje svoj angažman)
  3. Da su studenti druge, treće  i četvrte godine fakulteta (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine)
  4. Uspeh studenta:
    1. Prosečna ocena 8 i više (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
    2. Dužina studiranja
  5. Znanje stranog jezika – znanje engleskog je obavezno, a znanje nemačkog će se uzimati kao prednost

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo ili nemaju pasoš.

Prijavni formular, uputstvo za konkurisanje i dodatne informacije o konkursu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa internet sajta projekta:  www.dobrodosliunemacku.org

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju isključivo poštom na adresu:

Za konkurs «Dobrodošli u Nemačku»
Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31
11 000 Beograd

Konkurs je otvoren od 30. juna  do 03. septembra 2009. godine.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, koje stignu na naznačenu adresu.
Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u razmatranje.

Prijave koje stignu nakon zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne podatke neće biti uzete u razmatranje.

Informacije možete dobiti na
telefon: 011/ 3640 174

e-mail: partneri@dobrodosliunemacku.org

 

Uputstvo za konkurisanje>>

Formular za konkurisanje >>