Home [stipendije] Stipendije za 42 mlada istraživača

Stipendije za 42 mlada istraživača

80
0

 Do 15. juna otvoren je konkurs Ministarstva nauka Republike Srbije za stipendiranje mladih istraživača doktoranada radi uključivanja u naučnoistraživačke projekte ministarstva i završetak doktorskih studija.
– Ministarstvo nauke dodeliće 42 stipendije za fiziku, hemiju, biologiju, matematiku, mehaniku, medicinske nauke, geonauke, istoriju, arheologiju

 i etnologiju, književnost i jezik, mašinstvo i industrijski softver, informatiku, elektroniku i telekomunikacije, saobraćaj, građevinarstvo, arhitekturu i upravljanje vodama, materijale i hemijske tehnologije, energetske tehnologije i biotehniku i biotehnologiju.

– Dok traje stipendija, stipendista treba da završi doktorske studije i odbrani doktorsku disertaciju u najkraćem roku predviđenom u Zakonu o visokom obrazovanju i statutu fakulteta, a najduže – četiri godine od dana dobijanja stipendije, navodi se u konkursu.

Pravo učešća na konkursu imaju magistri nauka i diplomirani studenti na doktorskim studijama koji ispunjavaju uslove. Magistri nauka, naime, da treba da su rođeni 1976. godine ili kasnije, da im je prosečna ocena na postdiplomskim studijama najmanje devet i da su prijavili doktorsku disertaciju, dok je za diplomirane studente na doktorskim studijama uslov da su rođeni 1981. godine ili kasnije, da im je prosečna ocena na osnovnim studijama najmanje devet, odnosno osam i po u oblasti prirodnih, tehničkih i biotehničkih nauka, da znaju najmanje jedan strani jezik (engleski, nemački, francuski, ruski), da im je mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije i da su nezaposleni.

– Ministarstvo obezbeđuje stipendiju istraživaču doktorandu cele godine, kao i naučnoistraživačkoj organizaciji na ime materijalnih troškova za rad istraživača doktoranda na projektu.

Od dokumentacije, osim prijave, treba dostaviti diplomu ili uverenje o završenom fakultetu, dokaz o stečenom akademskom stepenu magistra nauka, uverenje nadležnog organa fakulteta o položenim ispitima na osnovnim, odnosno magistarskim studijama – za magistre nauka neophodno je uverenje nadležnog organa fakulteta o upisu na doktorske studije, dok je upisanima na doktorske studije neophodno uverenje o prijavljenoj doktorskoj disertaciji, dokaz o znanju stranih jezika, kopija ugovora o ranijem korišćenju stipendije Ministarstva nauke, stipendije Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, preporuka profesora s fakulteta, izvod iz evidencije nezaposlenih, dokaz o stalnom mestu prebivališta na teritoriji Republike Srbije, kraća biografija s bibliografijom objavljenih radova (za kandidate u oblasti medicinskih nauka i podatak o lekarskom stažu).

Ministarstvu nauke prijavu treba dostaviti poštom ili preko pisarnice republičkih organa: Nemanjina broj 22–26, Beograd.

Izvor: Gradjanski list