Home [konkursi] Konkurs za nagradu “Lorenzo Natali”

Konkurs za nagradu “Lorenzo Natali”

68
0

 Novinari štampanih, online i elektronskih medija mogu se prijaviti za nagradu Lorenzo Natali Journalism Prize. Nagrada je namijenjena novinarima koji izvještavaju o ljudskim pravima, demokratiji i razvoju. Nagrađeni autori dobit će nagrade u iznosima: prva nagrada: 5.000 eura, druga nagrada: 2.500 eura, treća nagrada: 1.500 eura i Grand Prix od dodatnih 5.000 eura bit će dodijeljen za najbolji novinarski rad. Novinarski radovi, koji konkurišu, moraju biti objavljeni u periodu od 1. januara 2007. do 30. juna 2008.

Dokumentacija mora biti podnesena na jednom od 23 zvanična jezika EU sa sažetkom na engleskom, francuskom, ili španskom jeziku.

Rok za prijave je 30. juni.

Više informacije i aplikacije:
Web: www.nataliprize2008.eu