Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje “novobeogradskog splava”

0
SHARE

 Nedelja arhitekture,DAB,DUB raspisuju Opšti javni anonimni anketni KONKURS za idejno arhitektonsko rešenje za NOVOBEOGRADSKI SPLAV NEDELJA ARHITEKTURE DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA i DRUŠTVO URBANISTA BEOGRADA
Raspisuju opšti javni anonimni anketni

K O N K U R S
za idejno arhitektonsko rešenje za
NOVOBEOGRADSKI SPLAV

Pravo učešća na konkursu imaju arhitekte i studenti arhitekture , do 35 godina starosti , pojedinačno ili timski, sa teritorije Republike Srbije.

Predmet konkursa je idejno arhitektonsko rešenje za NOVOBEOGRADSKI SPLAV. Objekat-splav je restoran na vodi, koji ima prvenstveno ugostiteljsku namenu u okviru koje se mogu pojaviti i različite kulturne manifestacije kao izložbe, kamerna pozorišta, modne revije i sl.

Konkurs počinje da teče od dana objavljivanja u štampi (31.05.2008.).

Rok za predaju radova je 27.06.2008.godine do 15,00 časova u Društvu arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7/III .

Nagrade u neto iznosu :

PRVA NAGRADA …………………………….100.000,00 dinara
DRUGA NAGRADA……………………………60.000,00 dinara
TREĆA NAGRADA ……………………………40.000,00 dinara
3 Otkupa od po ……………………………………20.000,00 dinara

Žiri konkursa :

Doc.Mr Milorad Mladenović,dipl.ing.arh.
Irena Konjević, dipl.ing.građ.
Grozdana Šišović, dipl.ing.arh.
Nataša Danilović Hristić,dipl.ing.arh.
Đorđe Stojanović, dipl.ing.arh.

Konkursni materijal učesnici mogu podići ili naručiti kod Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7, uz uplatu iznosa od 500,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91 Društvo arhitekata Beograda sa naznakom „konkurs za novobeogradski splav".

 http://www.dab.org.yu/index.php