Home Volontiranje PROGRAM STRUČNE PRAKSE U UDRUŽENJU FENOMENA TOKOM 2024. GODINE

PROGRAM STRUČNE PRAKSE U UDRUŽENJU FENOMENA TOKOM 2024. GODINE

98
0

UDRUŽENJE FENOMENA POZIVA MLADE LJUDE IZ SRBIJE ZAINTERESOVANE ZA PRAVDU, DRUŠTVENI AKTIVIZAM I RAD U UDRUŽENJIMA GRAĐANA/KI DA SE PRIJAVE ZA PROGRAM STRUČNE PRAKSE U UDRUŽENJU FENOMENA TOKOM 2024. GODINE

Program stručne prakse podrazumeva rad na sledećim temama kroz obavljanje konkretnih zadataka:

1. Vrednosti i značaj feminizma i društvenog aktivizma

2. Praksa rada na projektnim aktivnostima

3. Desk istraživanje, priprema i pisanje projekata

4. Upravljanje finansijama – planiranje budžeta i prikupljanje sredstava

5. Učešće u seminarima i sličnim obrazovnim aktivnostima (prema mogućnostima)

Program stručne prakse traje do devet meseci sa prosečnim nedeljnim angažmanom u trajanju od 10 sati. Program je namenjen mladima od 18 do 30 godina starosti (ovaj kriterijum je fleksibilan).  Rok za prijavu je 30. april 2024. godine.

Od kandidatkinja i kandidata očekujemo:

  • razvijen osećaj altruizma,
  • toleranciju prema različitostima,
  • nultu toleranciju na nasilje, zlostavljanje i uznemiravanje,
  • visoku motivaciju da doprinesu pozitivnim promenama u društvu i/ili prirodi,
  • visok stepen odgovornosti prema poslu,
  • osnovni stepen samostalnosti u obavljanju zadataka,
  • najmanje srednji nivo pisanja i čitanja engleskog jezika,
  • da nisu krivično osuđivani.

Svi odabrani kandidati/kinje stiču poziciju asistenta / asistenkinje i na raspolaganju će imati najmanje dve mentorke iz Udruženja Fenomena sa dugogodišnjim iskustvom u radu. Mentorke ocenjuju kvalitet angažmana asistenta/kinje i po uspešnom završetku programa Udruženje Fenomena dodeliće potvrdu o učešću u programu stručne prakse sa preporukom.

Udruženje Fenomena potpisuje ugovor sa odabranim asistentima / asistentkinjama koji je moguće i prekinuti usled neispunjavanja obaveza ili nezadovoljstva bilo koje ugovorne strane. Tokom programa stručne prakse asistentkinje / asistenti dobijaju novčanu nadoknadu shodno broju radnih sati i iskustvu.

Napomena: Udruženje Fenomena ima nultu toleranciju na sve vidove nasilja uključujući i seksualno nasilje; od svih asistenata/kinja očekuje se da završe najmanje jednu online obuku, prvenstveno vezano za sprečavanje seksualnog iskorišćavanja i uzmeniravanja, na šta će biti upućeni na početku programa stručne prakse. https://www.fenomena.org/s/PROTOKOL-UDRUZENJA-FENOMENA-PROTIV-SEKSUALNOG-ISKORISCAVANJA-I-ZLOUPOTREBE-I-PREVENCIJA-SEKSUALNOG-U.pdf

Za više informacija o programu javite se putem mail-a info@fenomena.org

a za prijavu molimo vas popunite ovaj FORMULAR.

* Pre popunjavanja formulara, potrebno je pripremiti kratku biografiju do 2 A4 stranice.

Odgovor možete očekivati u roku od mesec dana od poslate prijave. Ukoliko postoji velika zainteresovanost za program stručne prakse molimo vas za strpljenje.