Home [konkursi] Poziv za prijavu interkulturalnih projekata u okviru Regionalne mreže za kulturnu raznolikost...

Poziv za prijavu interkulturalnih projekata u okviru Regionalne mreže za kulturnu raznolikost 2021/2022

172
0

Regionalna mreža za kulturnu raznolikost – READ je regionalni projekat koji podržava EU. Cilj ovog projekta je da akterima civilnog društva omogući da neguju demokratske vrednosti i aktivno doprinose interkulturalnoj toleranciji, s posebnim fokusom na organizacije namenjene mladima.

Projekat READ implementira Gete Institut u Skoplju, zajedno sa sledećim partnerskim organizacijama: Udruženje KROKODIL (Srbija), Center for Balkan Cooperation – Loja (Severna Makedonija), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Albanija), Kalem Culture Association (Turska) i Qendra Multimedia (Kosovo).

Pored razmene rezidencijalnih boravaka pisaca između Srbije, Kosova, Albanije, Severne Makedonije i Turske te podrške književnim festivalima u ovim zemljama, projekat READ u cilju promocije regionalne književnosti omogućava i grantove organizacijama civilnog društva za interkulturalne projekte.

Rok za prijavu projekata je 15. januar 2022. godine u 23:59, CET.
Maksimalna visina pojedinačnih donacija je 3000 evra.

Ukupna visina svih donacija koje će biti dodeljene izabranim projektima u drugoj godini iznosi 51.000 evra.
Ukupan broj projekata koji će biti podržani u prvoj godini jeste 15-17 projekata iz Albanije, Kosova, Severne Makedonije, Srbije i Turske.

Organizacije koje apliciraju treba da budu:
● neprofitne organizacije;
● organizacije civilnog društva;
● direktno odgovorne za pripremu i menadžment projekta zajedno s eventualnim saradnikom ili saradnicima;
● registrovane u Albaniji, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Srbiji ili Turskoj barem 6 meseci pre objavljivanja ovog konkursa;
● aktivno posvećene jednoj ili većem broju tematskih oblasti koje su relevantne za ovaj otvoreni poziv

Posebna pažnja će biti ukazana projektima organizacija mladih, a prednost će imati organizacije koje sarađuju sa barem jednom organizacijom iz neke od drugih ciljnih zemalja.

Uzimaće se u obzir samo jedna prijava po organizaciji.

Prihvatljivi troškovi obuhvataju produkciju različitih književnih i kulturnih inicijativa, uključujući i muziku, pozorište i multumedijalnu umetnost.
Otvoreni poziv za podršku interkulturalnih projekata u okviru Regionalne mreže za kulturnu raznolikost teži pružanju podrške međukulturalnoj saradnji u regionu. Cilj je promocija književnosti, čitanja i kulturne raznolikosti pri čemu se pruža podrška kulturnim organizacijama iz ciljnih zemalja i podstiče njihova saradnja i umrežavanje.

Prijave se šalju elektronski na engleskom jeziku putem sledećeg linka: https://bit.ly/3Fbco8l a detaljan opis projekta se može dostaviti na lokalnom jeziku – albanskom, srpskom, makedonskom ili turskom. Sva neophodna dokumentacija za ovaj poziv navedena je na portalu GAP.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa prijavom, možete pisati partnerskim organizacijama na sledeće e-mail adrese:

za Srbiju: office@krokodil.rs
za Albaniju: instituti.libri.promocioni@gmail.com
za Kosovo: arif@qendra.org
za Severnu Makedoniju: lojaculture@gmail.com
za Tursku: info@itef.com.tr

Za sva druga pitanja u vezi sa procesom prijave putem portala, administrativna i finansijska pitanja, možete kontaktirati: read-grants@goethe.de
Za više informacija o projektu zapratite Facebook i Instagram stranicu Regionalne mreže za kulturnu raznolikost.