Home [njuz] Diplomirani su masteri prema odlukama fakulteta

Diplomirani su masteri prema odlukama fakulteta

247
0

 Prema autentičnom tumačenju koje je dala Skupština Srbije, diplomirani i masteri će konačno biti izjednačeni. Naime, svi studenti koji su diplomu stekli pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo da od svojih fakulteta traže da im priznaju zvanje mastera.

Odluka Skupštine, međutim, ipak je različito protumačena. S jedne strane, predstavnici studentskih organizacija smatraju da su im prava u potpunosti izjednačena, dok profesori naglašavaju da je, ipak, reč samo o izjednačavanju stečenih prava.

U saopštenju Beogradskog univerziteta koji podržava Konferencija univerziteta Srbije izražava se zadovoljstvo autentičim tumačenjem Skupštine, ali se kaže i da će diplome biti izjednačene samo u statusu.
– Lica koja su ranije diplomirala sada su izjednačena sa masterima u pogledu statusa, ali to ne znači da automatski mogu dobiti zvanje mastera. Oni imaju ista prava kada je reč o zapošljavanju, nastavku studija i stručnom usavršavanju, uključujući doktorske studije i pristup pravosudnim i drugim stručnim ispitima – navodi se u saopštenju Beogradskog univerziteta.

Sima Avramović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsednik Odbora BU za statutarna pitanja, objašnjava da nigde u svetu nije došlo do automatskog izjednačavanja diplomaca i mastera.
– Automatsko izjednačavanje je izvesno na onim fakultetima gde su studije trajale pet godina, uz obavezno polaganje diplomskog ispita.

Ali, kako izjednačiti prava diplomaca čije su studije trajale četiri godine, bez obaveze polaganja završnog ispita? Svi oni koji su fakultete završili na ovakav način moraće za dobijanje master zvanja da polažu dodatne, ali i diplomski ispit.

Ipak, najviše štete imaće budući masteri i magistri, koji prema Bolonjskoj deklaraciji moraju da studiraju pet, odnosno šest godina – objašnjava profesor Avramović.
– Ukoliko, kaže on, i dalje bude različitih tumačenja, zatražićemo mišljenje Ustavnog suda.

Na drugoj strani, u saopštenju predstavnika svih studentskih organizacija navodi se da visokoškolske ustanove sada pokušavaju da zarade na 450.000 svršenih diplomaca, jer se predlaže zamena starih diploma novima.

Tumačenje Skupštine

Zbog brojnih nesuglasica oko ovog pitanja, prenosimo tekst tumečanja koji je usvojila Narodna skupština:

„Lice koje je steklo, ili stekne odgovarajući akademski, stručni ili naučni naziv, prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, zadržava pravo na njegovo korišćenje u skladu sa propisima prema kojima ih je steklo“, bukvalno stoji u tekstu autentičnog tumačenja Zakona o visokom školstvu koje je upravo usvojio srpski parlament.

„Lice iz stava 1 ovog člana može tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj je steklo naziv da mu u postupku i pod uslovima propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove, a u skladu sa kriterijumima za usklađivanje stečenih naziva koje propisuje Konferencija univerziteta, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, utvrdi da ranije stečeni naziv odgovara nekom od naziva iz člana 95 ovog zakona.“

„Ove odredbe treba razumeti tako da se vremensko dejstvo zadržavanja prava na korišćenje stečenog naziva prostire ne samo na sadašnjost, već i na budućnost.
Svrha prava na korišćenje stečenog naziva je u tome da se zaštite pravna sigurnost i stečena prava“, kaže se na kraju tog teksta, oko kog, izgleda, i dalje ima nedoumica i nerazumevanja.

Izvor: Glas javnosti