Home [njuz] Besplatna pravna pomoć studentima BU

Besplatna pravna pomoć studentima BU

54
0

 Pravna klinika Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu nastavlja sa radom i u školskoj 2007/08. godini i pruža besplatnu pravnu pomoć siromašnim građanima i svim studentima Beogradskog univerzitetaPravna klinika je interaktivni metod edukacije studenata prava, koji ima za cilj da ih obuči u nekim praktičnim veštinama

 koje će im biti potrebne kako bi svoju buduću profesiju obavljali kompetentno, savesno i sa visokim profesionalnim moralom.

Pritom, kliničko pravno obrazovanje ima dve glavne svrhe.
Prvenstveni cilj jeste da studente uči praktičnim veštinama i profesionalnoj odgovornosti, dajući im mogućnost da pravo primenjuju na žive ljude u stvarnim životnim situacijama.

Drugi glavni zadatak pravnih klinika jeste da obezbedi besplatnu pravnu pomoć za siromašne, za izbeglice, za Rome, za žrtve porodičnog nasilja; jednom reči za ljude kojima preti rizik socijalne isključenosti.
Ovu pravnu pomoć pružaju studenti koji su završili prethodnu posebnu obuku na Pravnoj klinici, profesori i profesionalni advokati.

Pravna klinika radi sa klijentima prema sledećem rasporedu:
Klinika za porodično pravo: sredom od 15:20 – 16:45
Klinika za obligaciono pravo (ugovori i naknada štete): sredom od 16:45 – 18:00
Klinika za krivično pravo: sredom od 18:00 – 19:30.

Adresa:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,
Bulevar kralja Aleksandra 67, soba 217.

Kontakt: Profesor dr Marija Draškić,
upravnica Pravne klinike,
telefon: 011/3027-664,
e-pošta: maja@ius.bg.ac.yu

Izvor: Studentski svet