Home Preporučujemo Radionica o angažovanju mladih kroz mobilno novinarstvo “Tvoja tačka gledišta”

Radionica o angažovanju mladih kroz mobilno novinarstvo “Tvoja tačka gledišta”

135
0

ZAŠTO  

Mladima je potrebno više prilika da učestvuju u društvu, pa i na digitalan način, i da podele svoje mišljenje o pitanjima koja ih se tiču. UNICEF Srbija organizuje radionicu o korišćenju mobilnog novinarstva kako bismo podstakli mlade da podele svoje stavove i mišljenja o ciljevima održivog razvoja i o zajednici.

KADA i GDE

U Beogradu, 30. marta 2019. godine. Tačna lokacija će biti naknadno objavljena.

 

ŠTA ĆEMO RADITI 

  • Mladi će biti upoznati sa ciljevima održivog razvoja i osnovnim principima Konvencije o pravima deteta
  • Radionica će se zasnivati na upotrebi inovativnih metoda, kao što je korišćenje pametnih telefona za stvaranje slika, audio i video snimaka
  • Mladi će biti osposobljeni da iznesu svoje mišljenje o potrebama zajednice i ohrabreni da sa vršnjacima dalje razgovaraju o temama koje ih se tiču
  • Mišljenje mladih će biti usvojeno kao izvor informacija za Dobrovoljni nacionalni izveštaj za Srbiju o napretku ka ciljevima održivog razvoja, što je jedinstvena prilika da se u prvi plan stave pitanja koja se tiču dece, adolescenata i mladih.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI 

Da bi mišljenja mladih bila uzeta u obzir u konsultativnom procesu Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja i da bi se pojačao njihov glas o postizanju ciljeva održivog razvoja u Srbiji, UNICEF poziva da se na radionicu prijave mladi koji:

– imaju 15-24 godine

– aktivno učestvuju u društvu i interesuje ih uloga mladih u društvu

– dolaze iz različitih opština u Srbiji

– vladaju osnovnim znanjem engleskog jezika.

UNICEF se zalaže za raznolikost i inkluziju, a učešće mladih treba da doprinese da se stiče samopouzdanje i stvaraju jednake mogućnosti. Zato se mladi iz osetljivih grupa ohrabruju da se prijave.

 

KAKO SE PRIJAVITI  

Pošaljite video snimak do 20 sekundi o tome zašto želite da učestvujete u radionici ili kako vidite ulogu mladih u zajednici i popunite prijavu ovde.

Rok za prijavljivanje je 18. mart 2019. godine.

Rane prijave se ohrabruju i imaće prednost pri odabiru učesnika.

UNICEF će pokriti troškove učešća, prevoz za sve učesnike van Beograda, i osveženje tokom radionice.

U slučaju bilo kakvih pitanja obratite se Aleksandri Anđelić na aandjelic@unicef.org.