Home Kaljenje čelika NAPOR poziva sportske radnike/ce da učestvuju u obuci za primenu metoda neformalnog...

NAPOR poziva sportske radnike/ce da učestvuju u obuci za primenu metoda neformalnog obrazovanja kroz principe omladinskog rada u sportskim aktivnostima

93
0

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR poziva sportske radnike/ce da učestvuju u obuci za primenu metoda neformalnog obrazovanja kroz principe omladinskog rada u sportskim aktivnostima.

Smatramo da:

®      je važno da se sport uključuje u aktivnosti omladinskih organizacija, kroz sinergiju sa omladinskim radom jer je sport pogodan metod za veće uključivanje mladih, izgradnju različitih kompetencija (komunikacije, timskog rada, upravljanje emocijama i dr.) podsticanje ličnog i socijalnog razvoja i podršku mladima na putu ka nezavisnosti;

®    metode koje se koriste u omladinskom radu mogu biti značajne sportskim radnicima u njihovom pristupu različitim izazovima koje imaju u svom radu sa mladima – uključivanje mladih iz marginalizovanih grupa, individualni pristup mladioj osobi i njenom razvoju, povećanje motivacije mladih;

®     omladinski rad i sport imaju potencijal da stvore most između različitih društvenih grupa i bolje međusobno razumevanje i dijalog.

ü  Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena sportskim radnicima/ama aktivnim u sportskim klubovima koji se bave rekreativnim sportom i direktno rade sa mladima. Poželjno je da imaju kompetencije u skladu sa obrazovnim profilima: organizator rekreacije, instruktor, trener, profesor fizičkog vaspitanja. Gradovi i opštime uključeni u projektu su : Novi Sad, Požarevac, Bačka Palanka, Beograd, Niš, Kragujevac, Pančevo, Bečej i Sremski Karlovci.

Obuka se održava u okviru projekta “Omladinski duh u sportskom radu!“, a u skladu sad usvojenim Nastavnim planom za obrazovanje sportskih radnika/ca.

Više informacija o obuci, uslovima za učešće u programu, vremenskom okviru, obavezama NAPOR-a, obavezama polaznika/ca i klubova, kao i o procesu prijave i procene kandidata/kinja pročitajte u  Pozivu za učešće na obuci za omladinske lidere/ke.

Rok za prijavljivanje je 10. januar 2018. godine, do 17.00 časova.

Ispunjeni formular i potvrdu sportskog kluba slati na e-mail: office@napor.net.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju vam je Bojana Stojković. E-mail: bojana.stojkovic@napor.net; Mobilni telefon: 066/11 22 28.