POZIV REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH ZA UČEŠĆE NA TRENINGU ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI

0

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), Lokalna kancelarija u Srbiji otvara poziv za učešće na treningu za podizanje kapaciteta u pripremi projekata mobilnosti, regionalne saradnje i aktivizma mladih na Zapadnom Balkanu, za predstavnike/ce organizacija civilnog društva iz Srbije. Trening se realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.


Regionalna kancelarija za saradnju mladih je nezavisni institucionalni mehanizam uspostavljen od strane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, u cilju promocije duha pomirenja i saradnje između mladih u regionu kroz programe omladinskih razmena. U okviru svog rada, RYCO podržava projekte koji doprinose pomirenju u regionu kroz povećanje mobilnosti mladih, saradnje i aktivizma. Stoga, kako bi što više zainteresovanih imalo priliku da se odazove na RYCO i slične pozive za podnošenje projekata, RYCO organizuje trening za sticanje veština u ovom domenu.


DATUM TRENINGA: 7 – 10. septembar 2021. godine
MESTO ODRŽAVANJA: Vrnjačka Banja, Srbija


ČEMU JE TRENING NAMENJEN:
Opšti cilj treninga je podizanje nivoa znanja i kapaciteta organizacija civilnog društva da samostalno i uspešno pripremaju predloge projekata, a uz poštovanje principa inkluzivnog učešća mladih i rodne ravnopravnosti. Kroz četvorodnevni trening, učesnici/e će dobiti teorijsku osnovu, kao i priliku da praktično i samostalno u manjim grupama rade na razvijanju elemenata univerzalnih u projektnim aplikacijama – od obrazlaganja opravdanosti ideje, preko postavljanja ciljeva i aktivnosti, do formiranja realističnog budžeta i promišljanja odnosa sa javnošću. Pored toga, učesnici/e će se upoznati sa konceptima interkulturalnog učenja, pomirenja, rodne ravnopravnosti, participacije mladih i socijalne inkluzije, zagovaranja kao i mogućnostima traženja partnerstava u regionu. Svi učesnici/e dobiće i specijalizovan Priručnik za pripremu predloga projekata na engleskom jeziku.


Trening se izvodi na srpskom jeziku.


KOME JE TRENING NAMENJEN:
Trening je namenjen predstavnicima/ama organizacija civilnog društva, koji nemaju ili imaju vrlo ograničeno iskustvo u pripremi projekata i njihovom izvođenju. Kriterijumi o kojima će se voditi računa prilikom selekcije učesnika/ca su sledeći:


PREDSTAVNICI/E ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
→ Koji/e planiraju da vode proces/pišu predlog projekta ispred svoje organizacije
→ Koji/e se mogu posvetiti učešću na treningu u celosti
→ Koji/e ne poseduju ili poseduju ograničeno iskustvo kao nosioci ili partneri regionalnih projekata
→Koji/e do sada nisu bile nosioci ili partneri projekta koji je finansiran od strane Regionalne kancelarij
za saradnju mladih
→ Posebno se ohrabruju organizacije civilnog društva iz manjih i/ili multietničkih sredina


KAKO SE PRIJAVITI ZA UČEŠĆE:
Prijavljivanje za učešće traje do 25.8.2021. u 23:59. U ime jedne organizacije može se prijaviti isključivo jedna osoba. Prijave se vrše popunjavanjem formulara na linku:
https://forms.gle/K2mn4UonwMmsbqTG7 .

Troškovi prevoza i smeštaja su pokriveni od strane organizatora. Odabir učesnika/ca biće vršen na osnovu kriterijuma pomenutih u ovom pozivu, a uz poštovanje rodnog i geografskog balansa.

Za učešće na treningu biće odabrano 14 osoba. Rezultati selekcije biće objavljeni 30.8.2021.


Ukoliko budete odabrani bićete u obavezi da dostavite rezultate brzog (antigenskog) testa 24 časa pred početak treninga. Ukoliko rezultat testa bude pozitivan nećete moći da prisustvujete treningu. Rezultat testa je neophodno poneti sa sobom na trening. Organizatori će refundirati troškove testiranja.


KONTAKT:
Za dodatna pitanja i nedoumice možete se obratiti Ivani Markulićiz lokalne kancelarije RYCO za Srbiju na ivana.markulic@rycowb.org.


Napomena: Učešće na treningu ne predstavlja garanciju dodele sredstava za realizaciju projektnih predloga od strane RYC

Previous articleREZULTATI DRUGOG КRUGA konkursa „Šta nam teško“ 2021
Next articleKONKURS ZA STAŽISTE