Home [njuz] Akreditacija fakulteta počinje 1. novembra

Akreditacija fakulteta počinje 1. novembra

53
0

key.jpgAkreditacija fakulteta i državnih i privatnih univerziteta u Srbiji počinje 1. novembra. Do tada fakulteti treba da podnesu svoje zahteve. Čitav proces trebalo bi da se zarši do juna 2009. godine i obavljaće se u četiri ciklusa. Za prvi akreditacioni ciklus prijavilo se 20 fakulteta.

 Za fakultete problem neće biti samo obezbeđivanje novca za akreditaciju, već i prostor, opremljenost i broj studenata.
Biološki i Geografski fakulteti godinama čekaju svoje zgrade i teško da će ih dobiti do početka akreditacionog procesa.

Akreditaciona komisija odobrila je dozvole za rad višoj školi za obrazovanje košarkaških trenera „Bam" i Akademiji za diplomatiju i bezbednost.

Novi Sad: Odmiču pripreme za akreditaciju

Aktivnosti u postupku akreditacije postale su redovna tačka dnevnog reda sednica Senata (najvišeg stručnog organa) Univerziteta u Novom Sadu, a, kako je saopšteno na jučerašnjoj sesiji, dva fakulteta – Fakultet tehničkih nauka i Poljoprivredni, i zvanično su najavili termine svojih aktivnosti i dostavili spiskove svih studijskih programa koje nameravaju da akredituju.
Ova dva fakulteta spremaju se da nacionalnoj Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta već u prvom roku (do 1. novembra) podnesu zahteve za akreditaciju. Za akreditaciju u prvom krugu najverovatnije će se prijaviti još nekoliko fakulteta ovog državnog univerziteta: Tehnološki, Prirodno-matematički, Građevinski i Medicinski.

Do 15. septembra fakulteti bi trebalo da pripreme, i njihova tela da usvoje, potrebne materijale, a zatim će se o njima izjašnjavati i stručni organi Univerziteta (Senat daje konačnu saglasnost na tekst materijala koji fakulteti upućuju Akreditacionoj komisiji).
Koliko obiman posao predstoji na ovom planu najbolje ilustruje podatak da samo Fakultet tehničkih nauka i Poljoprivredni imaju više od 120 studijskih programa koje žele da akredituju.

Prof. dr Endre Pap, član Akreditacione komisije, koji je i član Senata UNS, rekao je juče da je preko leta Akreditaciona komisija razmatrala neka pitanja i dileme koje su imali fakulteti u vezi s procedurom u postupku akreditacije, pa je pripremljen i poseban materijal s dodatnim objašnjenjima, koji će biti dostavljen svim fakultetima.
Takođe, Akreditaciona komisija namerava da se posle 20. septembra sastane s predstavnicima svih fakulteta iz Srbije koji nameravaju da podnesu zahtev za akreditaciju u prvom krugu.

Senat UNS juče je doneo i odluku o izboru mr Slobodana Nedeljkovića u zvanje redovnog profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu.
U okviru saopštenja Rektorskog kolegijuma o aktivnostima Univerziteta između dve sednice Senata, rektorka prof. dr Radmila Marinković-Nedučin istakla je da je u Novom Sadu počela izgradnja 27 stanova za mlade nastavnike, naučnike i umetnike sa Univerziteta.
Zahvaljujući Izvršnom veću Vojvodine, koje u celosti finansira ovu izgradnju, posle 27 godina se u Novom Sadu ponovo grade stanovi za mlade istraživače. Za njih će dogodine biti podignuta još jedna zgrada sa 27 stanova, pored zgrade čija je izgradnja počela.
U izradi je i nacrt pravilnika za dodelu ovih stanova, koji će ići na javnu raspravu na UNS, rekla je rektorka Marinković-Nedučin.

Od „Egzita” 2 miliona dinara

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji Univerziteta u Novom Sadu i Udruženja „Egzit“, koji je regulisao uslove pod kojima je Univerzitet dao na korišćenje deo zelene površine na obodu svog kampusa za organizovanje kampa za goste festivala „Egzit 2007“, uspešno je ralizovan, saopšteno je na sednici Senata UNS.
Udruženje „Egzit“ uplatilo je Univerzitetu naknadu za korišćenje tog zemljišta od 2 miliona dinara (neto), a, kako su već ranije odlučili organi UNS, ovaj novac ravnomerno će biti raspoređen ( po milion dinara) dvema univerzitetskim fondacijama: za rešavanje stambenih potreba mladih nastavnih i naučnih radnika i umetnika UNS i za stipendiranje darovitih studenata.

Izvor: 24 sata/Dnevnik