Imam problem sa nasiljem u porodici

0
SHARE

pitanje:
Imam problem sa nasiljem u porodici. Od strane jednog člana porodice trpim svakodnevno psihičko maltretiranje,naziva me raznim imenima, preti da će me prebiti ako mu samo nešto odgovorim,kada smo sami i ne smem da mu se suprotstavim, ali ponekad pokušam da odbranim sebe kada znam da još nekog ima u kući jer znam da će me zaštiti ako krene da me bije.

Pre 5 godina me je i pretukao,od toga imam traume, tipa sanjam sve to, ne volim fizički kontakt sa osobama muškog pola…Zanima me da li ima ikakve šanse da ako ga prijam u policiji, u centru za socijalni rad,ili gde već treba,da li postoji ikakva šansa da se njemu zabrani bilo kakav kontakt sa mnom,jer znam da je to jako teško s obzirom da nemam nikakve vidljive dokaze,ali mi jako psihički smeta njegovo prisustvo,glas, i ne znam kako sebi da pomognem…Prijavila bih ga policiji ali znam da bi se sve zavrsilo na informativnom razgovoru,a ja bih ponovo ispala kriva.Nadam se da možete da mi date neki savet kako da izadjem iz svega ovoga,jer se stvarno loše osećam…Uzgred,punoletna sam,ako je to bitno. Unapred hvala za odgovor.

 

odgovor:
Poštovana, iz vašeg pisma zapažam da više godina trpite nasilje od strane osobe sa kojom živite u istom domaćinstvu. Nasilje koje nasilnik nad vama svakodnevno vrši je psihološko nasilje, a i tzv. latentno fizičko nasilje, jer vas je nasilnik kako kažete pretukao pre 5 godina, a svojevrsni odjek tog tadašnjeg nasilja je svakodnevno prisutan u odnosu nasilnika prema vama, jer ste vi stalno u strahu da bi to fizičko nasilništvo moglo da se ponovi. Porodično nasilje je krivično delo i kao takvo ga prepoznaje Krivični zakon Republike Srbije kao i Porodični zakon koji propisuje niz mera zaštite od porodičnog nasilja. Prilikom razmmišljanja o načinu zaštite od porodičnog nasilja, važno je napraviti procenu i plan vezan pre svega za sopstvenu bezbednost. Dakle, Vi svakako treba da podnesete Osnovnom sudu tužbu za zaštitu od porodičnog nasilja. U sastavljanju tužbe, pomoći će Vam služba besplatne pravne pomoći Vaše opštine, čim se ovoj službi obratite, a svaka opština je poseduje. U tužbi ćete tražiti od suda da nasilniku izrekne mere zaštite vas (i drugih eventualnih članova porodice prema kojima je on nasilan) a one su:

1. Zabrana daljeg uznemiravanja osobe koja je do sada trpela porodično nasilje, putem ličnog obraćanja, telefonskog poziva, pisma, sms-a, putem interneta ili na bilo koji drugi način.
2. Nalog za iseljenje nasilnika iz domaćinstva u kome živi.
3. Nalog za useljenje osobe koja je trpela nasilnikovo nasilje, u svoje domaćinstvo (ako je iz njega bila primorana da privremeno izađe da bi se zaštitila od nasilja).
4. Zabrana osobi koja je vršila nasilje da priđe osobi koja je nasilje trpela, na određenoj udaljenosti (na primer 300 metara), da priđe njenom radnom mestu, njenom mestu življenja i slično.
(napomena: mere zaštite od porodičnog nasilja traju 1 godinu, a mogu trajati i duže, ako naknadna procena ukaže da je to neophodno)
(druga napomena: svako kršenje Presude o izricanju mera zaštite od porodičnog nasilja je krivično delo)

Kada dobije Vašu tužbu za zaštitu od porodičnog nasilja, sud će svakako uputiti zvanični zahtev mesno dadležnom Centru za socijalni rad da ispita situaciju (obavi potreban broj razgovora sa Vama, nasilnikom, drugim članovima porodice, na drugi način prikupi druge eventualne relevantne informacije). Centar za socijalni rad će svoj izveštaj dostaviti Sudu, a Sud će takođe na jednom ili više ročišta ispitati vas, tuženog a možda i druge relevantne osobe, i doneti presudu, kojom će, recimo, doneti neku ili sve mere koje vi budete od suda tražili u Vašoj tužbi.

Pre započinjanja ovog procesa, važno je da procenite kako će najverovatnije nasilnik reagovati kada dobije poziv Suda i Centra za socijalni rad. Ako procenite da će on pojačati nasilje radi uspostavljanja kontrole nad Vašim ponašanjem, a to je najverovatnija njegova reakcija, onda je važno da pre nego što uputite Sudu tužbu za zaštitu od porodičnog nasilja – preduzmete potrebne radnje radi osiguravanja svoje bezbednosti (i bezbednosti vaše dece, ako imate decu). Najefikasnija radnja za osigravanje vaše bezbednosti je da se tajno iselite iz stana u kome živite i preselite kod rođaka ili prijatelja i da sa nasilnikom prekinete svaki vid komunikacije (jer je za očekivati da on u toj situaciji postane manipulativan, da vas moli da se vratite, da obećava da će se promeniti i slično, što su klasične metode obmane kojima pribegavaju sve osobe koje čine porodično nasilje, i ovakvim manipulacijama ne treba da nasedate, koliko god one delovale uverljivo). Ako nemate mogućnost da se preselite kod rođaka ili prijatelja (iz bilo kojih razloga), Vi imate mogućnost da se obratite Sigurnoj kući za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, a ovakva ustanova postoji u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i nekim drugim mestima u Srbiji. Sigurna kuća će Vama i Vašoj deci pružiti višemesečno bezbedno i tajno utočište, kao i pravnu i psihološku pomoć. Sve usluge Sigurne kuće su besplatne. Iz ove bezbedne pozicije (živeći u Sigurnoj kući, čija lokacija je tajna i pod zaštitom je države) bićete u prilici da preduzimate sve potrebne pravne radnje (u vezi sa sudskim postupkom i drugo), kao i da nastavite sa nekim svojim uobičajenim aktivnostima, vezanim za radno mesto i drugo. U nekim gradovima i opštinama u Srbiji, gradska uprava ženama žrtvama porodičnog nasilja koje su se privremeno sklonile u Sigurnu kuću, dodeljuje višekratnu novčanu pomoć. Na internetu se možete informisati u vezi sa brojevima telefona Sigurne kuće za žene i decu žrtve nasilja, koja je najbliža Vašem mestu stanovanja. U Beogradu, to je Savetovalište protiv nasilja u porodici, sa sedištem u ulici Dalmatinska 47a, tel/fax: 011/2769-466, 011/2787-573, 08001101, veb adresa njihovog sajta je: www.sigurnakuca.com, a njihovi mejlovi su: savet@eunet.rs i savetovaliste@sezampro.rs. Srdačni pozdravi, Jovan Ratković.