Konkurs za 14. generaciju Škole

0
SHARE

Centar modernih veština raspisuje konkurs za četrnaestu generaciju polaznika Škole “Politička komunikacija i socijaldemokratija”. Škola je namenjena mladim aktivistima i aktivistkinjama podmladaka levo orijentisanih političkih stranaka, studentskih i nevladinih organizacija, novinarima i novinarkama, kao i svima ostalima koji žele da se angažuju na demokratskom razvoju našeg društva. Popunjen prijavni formular treba poslati na mail konkurs@cmv.org.rs, najkasnije do 3. septembra u 20h. Svi koji uđu u uži izbor biće pozvani na testiranje.

Đaci koji su prethodno pohađali našu školu ne treba da dolaze na testiranje već samo da popune osnovne podatke u prijavi (ime, broj telefona, mail), da navedu modul/e koji su već pohađali i u kojoj školskoj godini/semestru, kao i da naznače šta ih sada interesuje.

Škola „Politička komunikacija i socijaldemokratija“ je dvosemestralni godišnji kurs koji se sastoji od više izbornih jednosemestralnih modula. U prvom semestru ove godine možete slušati jedan od tri ponuđena modula: Javni nastup, Politička komunikacija i Savremena socijaldemokratija. U drugom semestru postoji mogućnost da budu dodati moduli Veštine komunikacije i Politika životne sredina ako bude dovoljno interesovanja i ako uspemo da obezbedimo sredstva. Svaki modul se sastoji od 12 predavanja u toku semestra, što znači da se predavanja održavaju jednom nedeljno radnim danima i to, po pravilu, u kasnim popodnevnim satima. Prvi (zimski) semestar traje od sredine septembra do sredine decembra, a drugi (letnji) od početka marta do kraja maja (okvirno). Nakon što u prvom semestru odslušate modul koji vas interesuje i na koji ste primljeni, u drugom možete izabrati neki od preostalih.

Škola se organizuje u Beogradu u prostorijama Centra modernih veština, a troškovi prevoza i smeštaja nisu pokriveni. Za sve primljene polaznike, Škola je besplatna uz obavezu redovnog pohađanja i aktivistički angažman. Škola se održava se pod pokroviteljstvom Fondacije Fridrih Ebert.