Home omladinska politika Završen pretres amandmana na rešenja o mladima

Završen pretres amandmana na rešenja o mladima

33
0

sample_1Skupština Srbije završila je raspravu o amandmanima na predložena rešenja o mladima, a aktuelnu sednicu nastaviće u ponedeljak, 4. jula.

U toku današnje rasprave o 83 amandmana, od kojih je predlagač prihvatio sedam, poslanici opozicionih SNS, DSS, SRS i LDP ocenili su da predloženi akt više liči na deklaraciju nego na zakon, kao i da samo konstatuje postojeće stanje, a ne nudi rešenja.

Naprednjaci su naveli da mnoge opštine u Srbiji, posebno one siromašnije, nemaju sredstava da osnuju kancelarije za mlade, čime su diskriminisane, jer u tom slučaju ne mogu ni da konkurišu kod resornog ministarstva za sredstva za projekte.

Liberali su zatražili da savet za mlade, koji će biti formiran pri vladi, podnosi izveštaj o radu nadležnom ministarstvu, kao i da se mandat članova saveta ograniči na četiri godine.

Poslanici LDP smatraju da je zakonom trebalo da se definiše i da mladi ne budu samo članovi udruženja, već i da se precizira njihovo učešće u upravnim odborima tih udruženja kako bi uticali i na odlučivanje.

Ministarka u  odbrani zakona

Resorna ministarka Snežana Samardžić Marković istakla je da se zakon bavi organizovanjem mladih i omladinskim aktivizmom kako bi se oni podstakli da uzmu veće učešće u društvenim procesima, ali i da definiše institucionalnu brigu o mladim talentima, poput Fonda za mlade talente, ali i na lokalu, gde za sada postoji više od 120 kancelarija za mlade.

Samardžić Marković je dodala da i pored svih kritika koje je opozicija iznela nesporno da su svi poslanici konstatovali da postoji potreba za donošenje takvog zakona i da je potrebno signalizirati da mladi nisu problem već resurs društva.

Odgovarajući na kritike opozicije, Snežana Samardžić Marković navela je da to ministarstvo radi i na problemu nezaposlenosti mladih i da je u okviru projekta Ujedinjenih nacija prošle godine zaposleno 480 mladih u Srbiji.

Sistemska briga o mladima

Cilj predloženog zakona, kako je navela Vlada Srbije, je sistemska briga o mladima, pošto u Srbiji 20 odsto stanovništva čine mladi, odnosno osobe od 15 do 30 godina života.

S obzirom da se Srbija, kao i EU, suočava sa trendom smanjenja broja mladog stanovništva, neophodno je stvarati uslove za puni razvoj njihovih potencijala i aktivno učešće u društvu, smatra Vlada Srbije.

Osnovna načela na kojima se zakon zasniva jesu podrška mladima, jednakost i zabrana diskriminacije, jednake šanse, jačanje svesti o značaju mladih i njihovoj društvenoj ulozi, aktivno učešće mladih, kao i odgovornost i solidarnost mladih.

Za primenu zakona u ovoj godini nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu, dok će se sredstva za 2012. i 2013. godinu obezbeđivati u skladu sa primanjima i fiskalnim mogućnostima budžeta, a na predlog Ministarstva omladine i sporta za realizaciju omladinske politike u oblastima omladinskog sektora, piše u obrazloženju tog akta.

Parlamentarci će u ponedeljak, 4. jula razmatrati amandmane na predložene izmene zakona o porezu na dohodak građana i republičkim administrativnim taksama.

Poslanici su tekuću sednicu parlamenta, na čijem dnevnom redu je 16 zakonskih i drugih akata, započeli 27. juna, a u dosadašnjem toku su razmotrili sve tačke u načelu i predložena rešenja o mladima u pojedinostima.

Izvor: Tanjug