Home [konkursi] Konkurs “Zato što volim Dunav” – za najbolji objavljeni novinski članak, radio...

Konkurs “Zato što volim Dunav” – za najbolji objavljeni novinski članak, radio prilog, TV prilog ili web objavu

115
0

book0Konkurs “Zato što volim Dunav” za najbolji objavljeni novinski članak, radio prilog, TV prilog ili web objavu organizuje Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Bulevar Umetnosti 2a, 11070 Beograd, kompanija Coca-Cola Hellenic Srbija i kompanija Coca-Cola, Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd.

Konkurs, koji je deo kampanje Dan Dunava, biće otvoren od 29. juna 2011. godine u 00.00 časova i trajaće do 1. septembra 2011. godine u 00.00 časova.

Konkurs se održava u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije i Nezavisnim udruženjem novinara Srbije.

U nastavku teksta Pravila opisan je način učešća na konkursu.

Uslovi za učestvovanje

Konkursom su obuhvaćeni novinski članci, TV i radio prilozi, web objave (u daljem tekstu članci i prilozi) koji su objavljeni u medijima čija se sedišta nalaze na teritoriji Republike Srbije u periodu trajanja konkursa.

Svi novinari i autori članaka ili priloga imaju jednaka prava učestvovanja na konkursu..

Na konkursu nemaju pravo da učestvuju zaposleni u Coca-Cola Sistemu (kompanija Barlan S&M d.o.o. i Coca-Cola HBC Srbija A.D. Zemun), Republičkoj direkciji za vode, McCann Grupi d.o.o. i njenim povezanim društvima, agencijama Omnicom i njihovim povezanim društvima, kao ni članovi njihovih porodica (bračni drug, rođena i usvojena deca, kao ni roditelji, braća niti sestre ukoliko žive u istom porodičnom domaćinstvu).

Članci i prilozi se po sadržaju moraju odnositi na zadatu temu Dunava i aktivnosti usmerene ka promociji vode i očuvanju dunavskog ekosistema.

Poziv za učešće i pravila konkursa biće poslata mejlom urednicima i redakcijama.

Pravila konkursa će biti dostupna i na sajtovima www.sacuvajmodunav.rs i www.coca-colahellenic.rs i www.minpolj.gov.rs.

 

Trajanje konkursa i nadzor

Konkurs će biti otvoren 29. juna 2011. godine u 00.00 časova i trajaće do 1. septembra 2011. godine do 00.00 časova. 

Ime dobitnika nagrada u okviru konkursa “Zato što volim Dunav”, kao i pobednički radovi, biće postavljani na sajtovima www.sacuvajmodunav.rs, www.coca-colahellenic.rs i www.minpolj.gov.rs, 16. septembra 2011.godine.

Objavljeni članci i prilozi moraju obavezno imati potpis autora.

Proceduru regularnosti izbora najboljih radova će nadgledati žiri.

Žiri će činiti sledeći članovi:

 • Predstavnik Republičke direkcije za vode, Milica Milenković

 • Predstavnik kompanije Coca-Cola, Milica Stefanović

 • Predstavnik kompanije Coca-Cola Hellenic Srbija, Jovana Tufegdžić

 • Predstavnik UNS-a, Nino Brajović

 • Predstavnik NUNS-a, Vojislav Stevanović

 

Žiri će izbor članaka i priloga uraditi na osnovu ukupnog pregleda objavljenih članaka i priloga u zemlji.

Žiri će voditi računa o regularnosti izbora za najbolji objavljeni članak ili prilog.

Članovi žirija će članke i priloge bodovati ocenama od 1 (jedan) do 5 (pet) poena, a na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Promocija vode, očuvanje i zaštita reka

 • Opremljenost članaka i priloga fotografijama i snimcima

 • Reportaža o Dunavu koja se izdvaja po svom sadržaju

 • Kampanja Dan Dunava 2011 – predstavljanje pojedinačnih aktivnosti, učesnika u realizaciji i organizatora kampanje u Srbiji

 

Nagrade konkursa

 • Prva nagrada: Obilazak sedišta ICPDR-a (International Commission for the protection of the Danube river) u Beču za autora i drugog člana ekipe (fotografa i/ili snimatelja). Troškove prevoza i smeštaja za tri noćenja na bazi polupansiona snosi organizator

 • Druga nagrada: Vikend izlet u Srbiji za pet članova redakcije u kojoj radi nagrađeni novinar/autor članka ili priloga. Troškove snosi organizator

 • Treća nagrada: zaliha proizvoda iz Coca-Cola proizvodnog portfolia od po 300L za autora članka ili priloga i drugog člana ekipe (fotografa/voditelja). Troškove snosi organizator

Prva i druga nagrada biće predate pobedniku najkasnije 60 dana nakon proglašenja najboljeg članka i/ili priloga, a kada je treća nagrada u pitanju, ona će biti isporučivana na adresu dobitnika u dogovorenim vremenskim intervalima.

 

Odgovornost

Organizator ima pravo korišćenja objavljenih članaka i priloga za potrebe promocije konkursa. Organizator se obavezuje da neće koristiti materijale u druge komercijalne svrhe, bez prethodne saglasnosti autora članka ili priloga.

Organizator konkursa ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova koji se tiču vlasništva nad objavljenim člancima i prilozima. Objavljivanjem članaka i priloga u medijima, učesnik konkursa garantuje da je autor objavljenog sadržaja. Svi sporovi koji mogu nastati u vezi sa vlasničkim pravima nad objavljenim sadržajima nisu odgovornost organizatora.

 

Prava pobednika se ne mogu preneti na treće lice.

Učesnici, odnosno pobednici konkursa, nemaju pravo da zahtevaju nagradu u količini većoj ili različite vrste od onih koje je organizator naveo u pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

 

Medijska pokrivenost

Organizator može da objavi i koristi u elektronskom, štampanom, foto i video materijalu, a bez materijalne nadoknade objavljeni članak ili prilog za potrebe konkursa.

Nakon dobijanja izričite pisane saglasnosti učesnika, organizator može da koristi lične informacije o učesniku i prenese ih drugim lokalnim kompanijama/pravnim licima/ udruženjima koji su na posredan i/ili neposredan način povezana sa organizacijom i sprovođenjem ovog konkursa, a kako bi bilo omogućeno učešće na konkursu.

Pobednik konkursa pristaje da učestvuje u javnim događajima koje organizator realizuje u vezi sa konkursom, uključujući davanje izjava za medije, pojavljivanje na televiziji, kao i korišćenje slika u medijskim izveštajima, oglašavanju konkursa, itd.

 

Objavljivanje pravila konkursa

Svi učesnici obavezni su da poštuju pravila konkursa. Pravila konkursa će biti objavljena na sajtovima www.sacuvajmodunav.rs, www.coca-colahellenic.rs i www.minpolj.gov.rs.

 

Rešavanje sporova

Za rešavanje sporova između organizatora i učesnika konkursa biće nadležan sud u Beogradu.

 

Prekid konkursa

Konkurs može da bude prekinut samo u slučaju više sile iz razloga koje organizator ne može da spreči, niti da na njih utiče, a koji imaju uticaja na proces odvijanja konkursa, regularnost konkursa i mogućnost organizatora da dodeli nagrade na način predviđen ovim pravilima.