Poziv za ucesce u programu “E-learning škola demokratije i ljudskih prava”

0
SHARE

student26Partneri za demokratske promene Srbija i Odbor za ljudska prava Niš uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji pozivaju vas da učestvujete u programu E-LEARNING ŠKOLA DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Odbor za ljudska prava Niš organizuju interaktivni program obuke studenata putem interneta (E-learning program), sa ciljem unapređenja znanja iz oblasti demokratije i ljudskih prava, kao i primene metodologije elektronskog učenja za dalje usavršavanje i specijalizaciju.

E-learning program je besplatan za sve učesnike, a maksimalan broj učesnika je 100. Za učešće u programu mogu se prijaviti studenti završnih godina svih državnih i privatnih fakulteta i viših škola sa teritorije Srbije, bez obzira na oblast studiranja i usmerenje. Opis programa Program se sastoji iz 10 predavanja od po 45 minuta, koja će učesnicima biti dostupna putem interneta u periodu septembar – novembar 2011.g.

Trajanje programa je 90 dana, što znači da učesnici mogu „odslušati“ predavanja sa bilo kog mesta gde imaju pristup internetu i prema ritmu koji njima odgovara u okviru predviđenog roka.

Program će obuhvatiti teme iz oblasti:

  • Osnovni koncept ljudskih prava i ljudska prava u Srbiji;
  • Vladavina prava i pravo na pravično suđenje;
  • Međunarodne institucije i instrumenti za zaštitu ljudskih prava;
  • Informacije od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti;
  • Zaštitnik građana – Ombudsman;
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti;
  • Građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava;
  • Antidiskriminacija i marginalizovane grupe;
  • Odgovorno upravljanje i antikorupcija;
  • Sloboda govora i medijska prava.

Predavači su eminentni domaći stručnjaci iz navedenih oblasti. Predavanja se sastoje iz video i audio prezentacija, power-point prezentacija, praktičnih primera i vežbi. Na kraju svakog časa-predavanja učesnicima će biti ponuđen mini-test (samo-ocenjivanje).

Mini-projekti

Nakon odslušanog programa, studenti će imati mogućnost da konkurišu za mini projekte iz oblasti demokratije i ljudskih prava uz finansijsku podršku organizatora.

Interaktivnost i evaluacija

Učesnici će imati više mogućnosti za interaktivan rad u okviru programa:

-postavljanje pitanja putem e-maila i mailing lista internet forum

– gde korisnici mogu razgovorati i razmenjivati pitanja i komentare internet konsultacije sa predavačima

– svaki predavač imaće obavezu da u unapred određeno vreme bude na raspolaganju za „internet konsultacije“ sa učesnicima.

Nakon odslušanog programa studenti će dobiti sertifikate od organizatora i imaće mogućnost da daju svoju ocenu kvaliteta i uspešnosti programa, putem detaljne evaluacije kako svakog pojedinog predavača i obrađene teme, tako i sveukupne tehničke i programske organizacije programa.

ehnički preduslovi i napomene Jedini tehnički preduslov za učešće u programu je brza i stabilna internet konekcija. Kao što je već rečeno, svaki učesnik će moći da prati predavanja prema sopstvenom ritmu i vremenu. Moguće je predavanja ponovo odslušati, ubrzati, usporiti – zaustaviti prezentaciju, preći na sledeću ili se vratiti na već odslušane prezentacije.

Organizatori će obezbediti tehničku i programsku podršku za sve vreme trajanja programa.

Uputstvo za prijavljivanje

Rok za prijavu za učešće u E-learning programu je 15. avgust 2011.g, na e-mail adresu office@partners-serbia.org, dostavljanjem sledećih podataka:

– ime i prezime, datum rođenja
– mesto rođenja i mesto stanovanja
– fakultet/škola, odsek/smer
– kratko motivaciono pismo.

Broj učesnka je ograničen na 100. U slučaju više prijavljenih kandidata, izbor i selekciju izvršiće organizatori, o čemu će svaki kandidat biti blagovremeno obavešten uz dostavljanje uputstva za registraciju.

Registracija
Registracija učesnika na sistem vrši se popunjavanjem on-line formulara, nakon čega će svaki registrovani učesnik dobiti pristupnu šifru i uputstvo za povezivanje na sistem. Pre početka programa za sve učesnike biće organizovana prezentacija sa detaljnim objašnjenjima i uputstvima za korišćenje programa.

Više informacija možete dobiti na adresi www.partners-serbia.org, ili www.chrin.org.rs, ili na telefone 011/3231-552 i 069/100-8000 (Partneri Srbija) i 018/526-232 (Odbor za ljudska prava Niš).