Home [konkursi] Konkurs za dodelu 10 grantova za projekte iz oblasti turizma

Konkurs za dodelu 10 grantova za projekte iz oblasti turizma

75
0

vesti410 super ideja za super turizam u Novom Sadu
Novi Sad je tokom godina postao prepoznatljiva destinacija mladih iz Evrope i sveta. Pozitivnom imidžu Novog Sada i stvaranju profila urbane i atraktivne destinacije u mnogome je pomogao Exit festival, koji svake godine u julu mesecu privuče veliki broj gostiju, od čega 33% posetilaca iz Zapadne Evrope, 17% iz regiona i više od polovine posetilaca iz Srbije. Gosti festivala ovde potroše između 15 i 20 miliona evra, u zavisnosti od godine. Verujući da postoji ogroman potencijal za dalji razvoj turističke ponude Novog Sada, ove godine Fondacija “The State of Exit” udružuje snage sa Razvojnom bankom Vojvodine.

Razvojna banka Vojvodine i Fondacija “The State of Exit” dele deset grantova od po 1000 evra, za deset najboljih preduzetničkih ideja koje doprinose turističkoj ponudi Novog Sada, a koje bi bile realizovane u toku festivala. Projekti ne moraju biti direktno vezani za festival, ali je važno da njihova realizacija unapređuje turističku ponudu Novog Sada tokom festivala i da budu ostvareni do festivala.

Projekti mogu da variraju od pružanja neke potpuno nove usluge gostima festivala ili usluge koja je autentična za Novi Sad, preko adaptiranja postojećih ugostiteljskih objekata, sve do individualnih inicijativa koje bi unapredile ponudu za turiste. Prednost će imati inovativni predlozi koji iskaču iz šablona, ali koji su ostvarivi. Grant može da pokriva samo deo troškova projekta, kao i troškove u potpunosti.

Pravo da konkurišu imaju pojedinci, neprofitne organizacije i kompanije iz Srbije koje posluju na komercijalnoj osnovi. Pri ocenjivanju projekata, određivaće se vrednost same ideje, ali i sposobnost predlagača da je realizuje.

Konkurs traje do srede, 15. juna. Rezultati konkursa biće objavljeni 22. juna, dok je rok za realizaciju najboljih ideja dve nedelje, od 23. juna do početka Exit festivala, tačnije 7. jula 2011.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde, i popunjen poslati na adresu rbvkonkurs@exitfest.org.

Pozivamo sve zainteresovane da budu inovativni, da se stave u poziciju turiste koji posećuje Novi Sad i smisle šta je to što našem gradu nedostaje. Pomozimo Novom Sadu da postane omiljena turistička destinacija među čitavom generacijom mladih ljudi!