KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA kojima se ostvaruju osnovni ciljevi RNIDS

0
SHARE

book8Registar nacionalnog internet domena Srbije na osnovu Finansijskog plana za 2010. godinu, Pravilnika o kriterijumima i merilima za finansiranje projekata i odluke Upravnog odbora RNIDSa od 23. aprila 2010. raspisuje KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA
kojima se ostvaruju osnovni ciljevi RNIDS, utvrđeni Pravilima fonda i drugim aktima RNIDS.

Za 2010. godinu je predviđeno finansiranje tri grupe projekata:

projekti u okviru programa podrške marketing aktivnostima ovlašćenih registara – tekst konkursa se može naći ovde
projekti u okviru programa podrške razvoju novih servisa i popularizaciji interneta – tekst konkursa se može naći ovde
projekti u okviru programa podrške organizaciji stručnih skupova – tekst konkursa se može naći ovde

Sledeći uslovi su zajednički za sve tri kategorije projekata:

konkurs ima dva termina za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata u okviru dva ciklusa
prvi termin je 01. juni 2010.
drugi termin je do 01.septembra 2010.
u drugom ciklusu se sufinansiraju projekti sredstvima koja nisu potrošena na sufinansiranje projekata u prvom ciklusu
konkursna dokumentacija se distribuira elektronskim putem zainteresovanim pravnim subjektima bez nadoknade;
potrebno je popuniti zahtev za dostavljanje konkursne dokumentacije u elektronskom obliku; popunjeni zahtev se šalje na adresu kancelarija@rnids.rs
prijave za konkurs sa kompletnom dokumentacijom se šalju u elektronskom i papirnom obliku u istoj koverti na adresu RNIDSa

RNIDS
sa naznakom:
KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA – marketing ili
KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA – razvoj servisa i popularizacija interneta ili
KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA – stručni skupovi
Bulevar Zorana Đinđića 65
11070 Novi Beograd
Po otvaranju prijava na konkurs nadležna komisija postupa prema Pravilniku o kriterijumima i merilima za finansiranje projekata član 7. U slučaju nedostataka u prijavi, komisija obaveštava učesnika na konkursu da je potrebno dopuniti prijavu.
Prijave za koje je u prvom ciklusu tražena dopuna, posle dostavljanja zahtevane dopune ulaze u razmatranje u drugom ciklusu.

Raspored aktivnosti konkursa je zajednički za sve tri kategorije projekata:

konkurs se objavljuje 26. aprila 2010. godine
sutradan nakon objavljivanja konkursa počinje da teče prvi rok za podnošenje prijava koji se završava 31. maja 2010.
komisija otvara prispele prijave 1. juna 2010.
komisija završava ocenu prispelih prijava 15. juna 2010.
spisak projekata sa odobrenim sredstvima se objavljuje 16.juna 2010.
ugovori za odobrene projekte se potpisuju do 30.juna 2010.
drugi rok za podnošenje prijava rok počinje da teče 25. juna 2010.
drugi rok za podnošenje prijava se završava 31. avgusta 2010.
komisija otvara prispele prijave 1. septembra 2010.
zahtevi za dopunu prijava šalju se učesnicima na konkursu do 8.septembra 2010.
rok za prispeće dopuna prijava po zahtevu komisije je 15.septembar 2010.
komisija završava ocenu prispelih prijava do 22. septembra 2010.
spisak projekata odobrenih u drugom konkursnom roku se objavljuje 24. septembra 2010.
ugovori za projekte se potpisuju do 1.oktobra 2010.