Konkurs za asistenta na KOMS projektu

0
SHARE

mjuza44Osnivački odbor Krovne organizacije mladih za potrebe realizacije projekta formiranja KOMS-a, raspisuje konkurs za poziciju: ASISTENT KOORDINATORA Neohodni uslovi (znanja i veštine):
• Iskustvo u projektnom menadžmentu
• poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet,…)
• aktivno znanje engleskog jezika
• dobre komunikacijske sposobnosti
• dobre organizacione sposobnosti, sposobnost rada u kratkim rokovima, sposobnost rada pod
pritiskom
• kreativnost, preduzimljivost, sklonost timskom radu
• Iskustvo u radu sa organizacijama civilnog sektora i državnim institucijama
• Iskustvo u analizi, pripremi i realizaciji strateških dokumenata
• Iskustvo u pripremi i realizaciji konferencija
Osnovne dužnosti i odgovornosti:
• planiranje i koordinacija svih projektnih aktivnosti u saradnji sa koordinatorom projekta i
Osnivačkim odborom
• komunikacija sa organizacijama civilnog sektora i državnim institucijama
• priprema i organizacija Osnivačke skupštine KOMS-a
• priprema različitih operativnih dokumenata i formulara
• priprema kampanje i promocije aktivizma i umrežavanja mladih
• priprema i realizacija okruglih stolova, konferencija, konsultativnih sastanaka
Molimo vas da svoj CV, pismo motivacije, listu preporuka sa kontaktima osoba i skeniranu prateću
dokumentaciju (ukoliko je ima) pošaljete na e-mail adresu goran.radisavljevic@toc.rs. Ohrabrujemo
kandidate da ne šalju tipska pisma motivacije, već da zaista obrazlože zašto žele da rade na ovoj
poziciji.
Rok za podnošenje prijava putem e-maila goran.radisavljevic@toc.rs je 08. avgust 2010.