4. sastanak inicijativnog odbora KOMS-a

0
SHARE

sample_3Rešeno pitanje članstva KOMS-a, nastavljaju se konsultacije
U ponedeljak 22. februara održan je 4. sastanak Inicijativnog odbora za osnivanje Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS). Na ovom sastanku planirano je usvajanje materijala za konsultativni process koji treba da počne početkom marta. Međutim, zbog različitih mišljenja u okviru Inicijativnog odbora, najveći deo sastanka je posvećen diskusiji o pitanju članstva u KOMS i usaglašavanju stavova članova odbora. Najviše razmimoilaženja se javilo u vezi sa pitanjem učešća organizacija za mlade u punopravnom članstvu.

Jedan deo odbora je zastupao mišljenje da u punopravnom članstvu treba da budu samo omladinske organizacije dok organizacije za mlade mogu biti posmatrači. Ovo bi značilo da organizacije za mlade imaju samo pravo na reč, dok omladinske organizacije imaju i pravo na odlučivanje.

Drugi deo inicijativnog odbora je smatrao da status omladinskih organizacija i organizacija za mlade u KOMS-u treba u potpunosti izjednačiti u smislu statusa i prava.

Na kraju, zajednički je zaključeno da se u konsultativni process uputi predlog da kriterijum za punopravno članstvo u KOMS bude najmanje 51% članstva mladih u upravljačkoj strukturi aplikanta ili postojanje autonomne omladinske sekcije unutar aplikanta.

Time je napušten alternativni predlog da u punopravno članstvo KOMS mogu pristupiti i organizacije za mlade koje u upravljačkoj strukturi imaju manje od polovine mladih.

Sve druge organizacije koje ne bi mogle da ispune jedan od prethodna dva kriterijuma, mogle bi se kandidovati za status posmatrača.

Usvajanje predloga misije, vizije, uloga KOMS i platforme vrednosti, kao i modela uređenja KOMS ostavljeno je za naredni sastanak.

Na kraju, treba skrenuti pažnju da su u pitanju samo radne verzije dokumenta, čije će finalne verzije biti usvojene nakon što se unesu izmene predložene tokom konsultativnog procesa.

Konsultativni proces će započeti sastankom u Beogradu 04. marta. Nakon toga će uslediti sastanci u Nišu, Užicu, Kragujevcu, Zaječaru, Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu. Paralelno sa održavanjem sastanaka, cirkulisaće i upitnik u vezi sa predloženim dokumentima, koji će biti poslat na adrese svih organizacija u Srbiji koje se bave mladima ili rade za mlade. Nakon održanih sastanaka i analize upitnika, svi komentari će se inkorporirati u predložena dokumenta. Finalne verzije ovih dokumenata biće predlozi Inicijativnog odbora na Osnivačkoj skupštini KOMS.   

Konsultativni sastanak 4. marta u Beogradu, organizuju Građanske inicijative. Više informacija o sastanku putem telefona 011-3283-250 ili e-maila office.mladi@gradjanske.org.

Izvor:GI