Home [konkursi] Konkurs za programe i projekte u oblasti omladinske politike

Konkurs za programe i projekte u oblasti omladinske politike

61
0

muzika2MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA  je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini („Službeni glasnik RS“ broj 6 /10 od 12.02.2010. godine) raspisalo konkurse za programe i projekte u oblasti omladinske politike.
1. Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike
Rok za dostavljanje predloga projekata je 05. mart 2010. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

2. Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja i koordinatora kancelarija za mlade za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe EU i evropske integracije
Rok za dostavljanje predloga projekata je 05. mart 2010. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

3. Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji projekata udruženja, izradi i primeni sistema praćenja i vrednovanja realizacije projekata udruženja
Rok za dostavljanje predloga projekata je 08. mart 2010. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

4. Konkurs za podršku radu i promociji rada kancelarija za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 08. mart 2010. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pravo učešća na konkursima imaju registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311 za konkurse 1, 2 i 3 i kancelarija 307 za konkurs 4, a može se naći i preuzeti i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs i na adresi www.zamislizivot.org.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj + 381 11 301 43 11 za konkurse 1, 2 i 3 odnosno na broj: +381 11 313 09 19 za konkurs 4 ili putem elektronske pošte na adresu omladina@mos.gov.rs