Dug put do diplome

0
SHARE

 POSLEDNJA analiza efikasnosti studiranja na fakultetima Univerziteta u Beogradu pokazala je da studentima do diplome treba u proseku 7,69 godina. Analizom je obuhvaćeno 9.547 studenata koji su do kraja školske 2007/2008. godine diplomirali na nekom od fakulteta BU.
Prema rečima prof. dr Nede Bokan, prorektora za nastavu, prosečno predviđeno trajanje studija je 4 i po godine, a sa dodatkom predviđenog apsolventskog staža to iznosi 5,4 godine.

 Statistika pokazuje da studenti provedu 2,3 godine duže na fakultetima od redovnog vremena za završetak studija.
– Prosečno trajanje studija smanjeno je sa 7,84 na 7,69 godina – objašnjava Bokan. – Od 9.547 diplomiranih studenata, njih 1.524 ili 15,96 odsto završilo je studije u roku kraćem od predviđenog trajanja studija sa apsolventskim stažom. Uskoro bi trebalo da imamo i podatke o efikasnosti studiranja akademaca koji pohađaju studije po programima zasnovanim na principima Bolonjske deklaracije.
Najbolji rezultat, u odnosu na prethodnu analizu, postigao je Hemijski fakultet. Prosek trajanja studija budućih hemičara skraćen je za 2,08 godina. Kako ističu u ovoj visokoškolskoj ustanovi to je rezulatat primene bolonjskih principa i truda svih zaposlenih u radu sa studentima.
– Omogućili smo našim studentima da u predispitnim aktivnostima ispune svoje obaveze unapred – kaže prof. dr Živoslav Tešić, dekan Hemijskog fakulteta. – Kroz vežbe, kolokvijume, seminarske radove oni savladaju deo gradiva, a preostalo polažu na ispitu, što je dalo rezultate. Nama je najbitnije da studenti nešto nauče, a dosta radimo i na popularizaciji hemije tako da nam dolaze sve bolji i bolji srednjoškolci.
Najduže studiraju studenti Fizičkog fakulteta kojima do diplome treba 8,98 godina, što je 3,98 godina više od predviđenog roka. Akademcima Šumarskog fakulteta za četvorogodišnje studije i godinu dana apsolventskog staža treba 8,92 godina. Budući veterinari, umesto planiranih 6,5 godina fakultet završe, u proseku za 10,12 godina, ali je to za par meseci kraće nego što je bilo ranije. Do diplome arhitekture treba prosečno 9,19 godina, što je 3,19 godine duže od predviđenog roka. I mašinski inženjeri provedu na fakultetu u proseku 3,5 godine više nego što treba.
Sudeći po ovim podacima najefikasniji su studenti Fakulteta bezbednosti kojima do diplome treba 5,16 godina, a studije traju pet godina. Slede Filološki sa prosekom studiranja od 4,86 godine, Učiteljski sa 6,19 godina, Saobraćajni – 7,33, Fakultet za fizičku hemiju – 6,83, Poljoprivredni – 6,5, Stomatološki – 7,33… Do zvanja doktora medicinskih nauka treba prosečno 8,8 godina, diplomiranog pravnika 6,71, diplomiranog ekonomiste 7,18 godina.

BOGOSLOVIJA
PROSEČNO trajanje studija na Građevinarskom je 8,42 godina, ETF – 7,58 godina, FON – 7,16, FPN – 7,48, Filozofskom – 8,08, Farmaceutskom – 8,15, Biološkom – 8,04, Geografskom – 7,65, Matematičkom – 6,7, Pravoslavno-bogoslovskom – 8,30, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja – 8,17…

Izvor:Novosti